Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Cựu Tổng bí thư cộng sản Lê khả Phiêu viết sách!

Phạm Thế Duyệt Đà Nẳng


                 

Văn dĩ tải Đạo, các bậc Hiền nhân trong quá khứ đã từng ngộ ra chân lý đó. Viết một quyển sách,con người phải dụng Văn chương để chuyển tải các thông điệp mà người đã ngộ được khi sống ở đời. Đạo là gì ? Đạo là Đạo.Nhưng hàng hiểu Đạo tại thế gian đem phân làm ba cấp.


Thiên Đạo, Địa Đạo và Trung Đạo. Thiên Đạo là đạo lớn, thuộc lẽ tiến hoá Đức Tâm và Trí Tâm ở các cõi Trời, cao hơn Người. Địa Đạo là đạo nhỏ thuộc lẽ tiến hoá Đức Tâm và Trí tâm ở các cõi Địa Ngục thấp hơn Người. và Trung đạo là đạo Trung Bình thuộc lẽ tiến hoá Đức Tâm và Trí Tâm của giống loài người tại thế gian nhân giới của chúng ta hiện tại.
  
Đây là nơi để con người nổ lực gầy dựng, nuôi dưỡng,  phát triển và hoàn thiện cái Đức nhân và Trí nhân. hai cái Đức căn bản của kiếp người. Trình độ tiến hoá Thể tâm của loài người biểu hiện qua bốn phạm vi lớn rộng gồm: Cá nhân người, gia đình người, xã hội người và đất nước người. Tình thương nơi ta có đủ lớn để Trang trải rộng khắp cho bốn phạm vi kia, bấy giờ mới được gọi là hàng hoàn thiện Đức nhân và trí nhân.

 Thành ra trong pháp của hàng này luôn lấp lánh ánh đạo màu. còn ngược lại, trong Văn pháp của họ chỉ còn là nghệ thuật chữ nghĩa tầm thường. Ông LêK Phiểu là một Cộng sản bự, chỉ quen độc Tài,  độc trị, độc ác với dân Việt, dối trá, xảo quyệt, tham quyền mê vị, ưa tiền, chuộng danh... Thì thử hỏi ông đã ngộ được gì mà có thông điệp giá trị hầu chuyển đến cho giống loài mình ? Đã thế thì sao còn dám viết sách ? 

Già rồi ông ạ, hãy tranh thủ sống thiện tâm trong quãng đời còn lại đi, danh hão, tiền hão, phận người cũng hão nốt thì cố gắng tiếp tục gieo trồng cái ác để làm gì ? bè lũ Cộng sản của các ông đã tàn phá đất nước này và dân tộc Việt này quá nhiều rồi, nợ nần số phận đến ngàn đời chưa chắc đã trả hết. loài người Văn Minh trên toàn thế giới đang hân hoan chào đón ngày Chúa Giáng sinh lịch sử, các ông hãy Bình tâm lại mà xét xử chính con người cọng sản độc ác nơi mình!!!!

1 nhận xét: