Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Phải im lặng mà tuân theo đúng ý Đảng, đừng có thắc mắc!

Phương Cầm

                       

Hiện tượng nhà cầm quyền tăng cường đàn áp các nhà bất đồng chính kiến (đại đa số là trí thức) chứng tỏ nhà cm quyền đang ngày càng suy yếu về lý, không còn cách nào thuyết phục được thì dùng biện pháp lưu manh dùng côn đồ đàn áp trắng trợn, không cần lẽ phải, đạo lý và pháp luật. Đất nước không dựa vào trí thức tức thành phàn nguyên khí quốc gia mà lại dựa vào bọn lưu manh côn đồ, chứng tỏ đất nước đó ngày suy tàn. Những người lãnh đạo CS cần hiểu biết điều này, đó là chân lý phổ biến của mọi thời đại và trên toàn cầu.Bộ phận trí thức bao giờ cũng giác ngộ trước quần chúng bình thường, trước kia thì nhóm trí thức trong Nhân văn giai phẩm cũng thế và ngày nay các trí thức trong các tổ chức dân sự cũng thế, họ đều đi tiên phong trong việc phản biện. Chính Mặt trận TQ phát động phong trào phản biện các vấn đề xã hội. Thế nhưng trí thức phản biện theo tinh thần xây dựng chứ không phản kháng thì chính quyền lại muốn bịt miệng trí thức.

Ngày nay người dân đã có một bộ phận không nhỏ thep chủ nghiã Makeno. Còn Đảng thì đang thực hiện chủ nghiã Maketa (Mặc kệ tao), tức là Đảng muốn làm gì thì người dân không được tham gia, không thắc mắc, không hỏi, không phản biện. Đảng trưng khẩu hiệu dân biết, dân làm, dân kiểm tra, nhưng Đảng lại thực hiện theo kiểu dân chỉ biết nghe và làm theo thôi, đảng làm đúng làm sai thì dân cứ nhắm mắt mà làm, cứ còn đồng xu trong hầu bao thì cũng phải nghe theo lời Đảng mà nộp vào ngân quỹ để cứu ngân quỹ trống rống vì Đảng tham nhũng. Đất nước này là của Đảng, Đảng muốn bán, muốn cướp, dân cũng phải im lặng mà tuân theo đúng ý Đảng, đừng có thắc mắc, ta thán gì cả.

Quốc gia hữu sự thì trí thức hữu trách đầu tiên, thế nhưng Đảng không lo phận sự quốc gia mà chỉ lo quyền lợi của Đảng thôi, bắt quân đội phải "trung với Đảng", còn nước tiến nước lùi, Đảng cũng Maketa. Đảng chà đạp lên nhân phẩm và lương tri con người và dã man đàn áp thân thể con người, đây là những điều mà những trí thức chân chính không chấp nhận. Chẳng lạ gì cái thủ đoạn đàn áp trí thức của CS đã trở thành truyền thống và bản chất, Lê nin và Mao đã gọi trí thức là "cục cứt". Nay những người VS Việt Nam là học trò xuất sắc cuả Mác Lênin và Mao đang thực giện lời giáo huấn của các bậc tiền bối CS.

2 nhận xét: