Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

VÀI LỜI CHIA SẺ VỚI QUÝ ÔNG KÝ LỆNH TẠM GIỮ BỌ LẬP.

Sáu Cốt Thép

                                      

THƯA QUÝ ÔNG.

Chu Vĩnh Khang, trùm anh ninh bên TÀU, người đã từng chỉ đứng dưới 2 người, đứng trên hơn một tỷ bốn trăm triệu người.
Bây giờ CVK bị chính đồng đội của ông ấy đang đưa ông ấy vào cửa tử, chết trong ô nhục.

Vì sao vậy ??? Vì khi sống không có NHÂN ĐỨC nên bây giờ bị QUẢ BÁO. Đó là luật NHÂN QUẢ.


Chưa bàn đến BỌ LẬP có phạm tội hay không bởi tòa án chưa xử thì chưa ai có tội

Vậy BỌ LẬP có nguy hiểm không ??? khi khám nhà BỌ LẬP có tìm thấy SÚNG ĐẠN THUỐC NỔ KHÔNG ??? có tìm thấy VIRUT EBOLA không …V..V…chắc chắn là KHÔNG

Khi vào nhà BỌ thì có cái gì???
Có CÂY GẬY
Có THUỐC TRỊ HUYẾT ÁP và RẤT NHIỀU THUỐC TRỊ BỆNH KHÁC
Có MÁY VI TÍNH

Những tang vật trên có NGUY HIỂM không ??? Tôi cho là KHÔNG NGUY HIỂM, còn QUÝ ÔNG nghĩ sao ???

GIAM GIỮ một người TÀN TẬT, BỆNH TẬT NẶNG KHÔNG GÂY NGUY NHIỂM CHO XÃ HỘI, có cần thiết không ??? Tôi nghĩ chắc chắn là KHÔNG. Còn QUÝ ÔNG nghĩ sao ???

GIAM GIỮ một người TÀN TẬT, BỆNH TẬT NẶNG, tôi nghĩ chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người bị giam giữ. Tôi nghĩ QUÝ ÔNG hoàn toàn đồng ý với tôi về điểm này.

Tôi xin chia sẻ với quý ông một điều nhỏ nhoi mà tôi tin quý ông sẽ hoàn toàn đồng ý với tôi :

QUÝ ÔNG, BỌ LẬP, TÔI và bất cứ ai đếu MUỐN và PHẢI tuân theo pháp luật. không những luật DO CON NGƯỜI TẠO RA mà còn cả LUẬT TRỜI, LUẬT NHÂN QUẢ nữa.

Thưa QUÝ ÔNG luật DO CON NGƯỜI TẠO RA đặc biệt LUẬT NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM thì thay đổi xoành xoạch liện tục, nay đúng mai sai rồi nay sai mai đúng. Điều này QUÝ ÔNG rành hơn tôi.

Con luật NHÂN QUẢ từ triệu năm nay vẫn không thay đổi.
Đó là làm việc NHÂN ĐỨC thì được hưởng QUÀ NGỌT, không những mình được hưởng, mà đời con cháu cũng được hưởng lây.

Làm việc không NHÂN ĐỨC thì bị quả báo, như ông CHU VĨNH KHANG trùm an ninh bên TÀU vậy vậy.

THƯA QUÝ ÔNG : GIAM GIỮ NGUYỄN QUANG LẬP, MỘT NGƯỜI TÀN TẬT, BỆNH TẬT NẶNG, KHÔNG NHỮNG KHÔNG GÂY NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI MÀ CÒN ĐƯỢC HÀNG TRIỆU NGƯỜI TRONG XÃ HỘI NGƯỠNG MỘ, YÊU QUÝ CÓ PHẢI LÀ VIỆC LÀM KHÔNG CÓ NHÂN ĐỨC KHÔNG ??? TÔI TIN RẰNG QUÝ ÔNG HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI TÔI, ĐÓ LÀ VIỆC LÀM KHÔNG NHÂN ĐỨC.

Một khi mình làm việc không NHÂN ĐỨC thì theo luật NHÂN QUẢ mình sẽ hưởng QUẢ ĐẮNG.

Tôi không ký lệnh giam giữ NGUYỄN QUANG LẬP, nhưng khi đọc đơn của BÀ HỒNG, biết được tình trạng bệnh tật của ông NGUYỄN QUANG LẬP, tôi thấy miệng mình đáng chát.
Tôi nghĩ QUÝ ÔNG từ khi ký lệnh giam giữ NGUYỄN QUANG LẬP cho tới giờ này tâm hồn cũng không được thanh thàn.

Nay đã có đơn xin tại ngoai cho nhà văn NGUYỄN QUANG LẬP của bà HỒNG, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để QUÝ ÔNG lam việc THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN , để nhà văn NGUYỄN QUANG LẬP được TẠI NGOAI HẦU TRA , hầu sửa sai lại cái việc làm chưa nhân đức trước của QUÝ ÔNG.

Tôi cầm lòng không đậu, viết vài lời chia sẻ với QUÝ ÔNG.

Bảo Trọng

1 nhận xét: