Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Chỉ là những trò mèo

Tiên Dân Trần

                

Đảng csVN toàn trị để có đặc quyền đặc lợi, muốn đặc quyền đặc lợi, tự tung tự tác thì phải tước đoạt tự do nhân quyền, kìm kẹp dân chủ, nên đảng tự gây ra “suy thoái” tham nhũng và chủ trương làm tay sai cho ngoại bang (tàu) để nhờ tàu chống lưng. Đường lối cai trị ấy rõ ràng là của một đảng lưu manh phản động, sự suy đồi hủ bại “về đạo đức lối sống “của mỗi đảng viên cầm quyền trong đảng là không thể tránh khỏi và ngày càng nghiêm trọng, muốn hay không thì cũng không tránh khỏi “tự diễn biến”theo chiều hướng suy tàn sụp đổ chứ chẳng “thế lực thù địch” nào của đảng phá đảng cả.“Không ai có thể đánh đổ được CS-trừ phi chính nó”- cho đến ngày nay nhận xét chủ quan này (trên cơ sở sự sắt máu tàn bạo của chế độ độc tài cs) của tổng thống Mis- tơ-răng được những người cs coi như đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng cho nên họ quan niệm lấy “phê và tự phê” để có thể giữ cho đảng khỏi “suy thoái” và sụp đổ mà không biết rằng chính cái nguyên nhân cơ bản là bắt nguồn từ việc họ cướp quyền bất chính, họ nắm quyền bằng độc tài toàn trị và họ giữ quyền bằng áp đặt, kìm kẹp, khủng bố sắt máu đối với người dân mới là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của các chế độ cs.

Chống tham nhũng để giữ đảng? thông qua trò mèo “lấy phiếu tín nhiệm” mới lố bịch làm sao: “tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp” cái tư tưởng cán bộ dưới quyền sợ cán bộ cấp trên, cái quan điểm bao che cho nhau vì “úm ba la chúng ta đều thế” “đóng cửa bảo nhau”. Do đó, dù kẻ nào cũng mang trọng tội, nhưng vẫn luôn tự tin mình sẽ “…chẳng làm sao”, vì họ chỉ có khác nhau ở chỗ đồng chí nào đã bị lộ vì người dân phát giác tố cáo hay sắp bị lộ, chưa bị lộ mà thôi. Vậy sao đảng không đặt ra 10 mức cho nó nhiều? toàn nội bộ bỏ phiếu cho nhau chứ dân nào được bỏ phiếu cho những kẻ cầm đầu này của đảng? Mà đã giống nhau ở mục đích tham nhũng thì phải “dĩ hòa vi quý””ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến ngươi”nên hòa cả làng, ai cũng tốt mà không bao giờ tự tìm ra được kẻ xấu trong bộ máy chóp bu.

DAO DÙ SẮC MẤY CŨNG
KHÔNG BAO GIỜ TỰ GỌT NỔI CHUÔI.

Cái nguy hại của độc đảng toàn trị nó tự giết nó là vậy.

Mục đích độc tài toàn trị là để tham nhũng, đó là thuộc tính bất biến trong chế độ độc tài toàn trị, tham nhũng cũng là phương tiện để duy trì độc tài toàn trị tồn tại, do đó còn độc tài thì phải tham nhũng, có tham nhũng thì mới nuôi nổi độc tài, không tham nhũng thì giữ độc tài toàn trị làm gì? đây là câu trả lời tại sao đảng csvn ngoan cố giữ điều 4 hiếp pháp.

Đã là độc đảng toàn trị thì chẳng thằng nào còn liêm khiết mà tại vị được: bọn chuột sâu (cs) chóp bu sẽ loại ra khỏi guồng máy ngay. Do đó, ai đó kỳ vọng chống tham nhũng là người đó ngu hoặc là ngớ ngẩn mà thôi. bá thanh hay bá thánh thì cũng phải tham nhũng, không nhiều bằng dũng, bằng phúc, thì cũng chẳng kém truyền, kém trọng.

Tên nào mà tỏ ra "hăng hái" chống tham nhũng là thằng ấy không "biết điều" không "sờ lên gáy mình" thì phải bị lũ còn lại tập trung tiêu diệt.

Cho nên, muốn chống tham nhũng, bán nước thì phải tiêu diệt độc tài đảng toàn trị csVN, thực hiện đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng phải xây dựng một hiến pháp mới hoàn toàn khác hẳn cái hiếp pháp của đảng csVN: nghiêm cấm đảng cầm quyền giành đặc quyền đặc lợi trong khi đang nắm quyền, quyền chỉ định đảng nào nắm quyền, quyền chỉ định người nào đứng đầu nhà nước là thuộc về người dân , chứ như csVN làm bậy như hiện nay là cầm quyền bất chính, bậy bạ.

2 nhận xét: