Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Nhân dân Việt Nam lại phải "rũ bùn đứng dậy"

Bùi Trung Tín, Hà Đông

                    

Cuối năm 2014 khi Nguyễn Phú Trọng nói chuyện trước quân đội, ngoài những tuyên bố rập khuôn "quân đội tuyệt đối phải trung với Đảng" ...để bảo vệ tổ quốc. Và, quan trọng nhất là câu "...Đảng không chia với bất cứ ai". Như thế cũng đã cho chúng ta thấy chế độ CSVN bầu bán chỉ để "làm chủ dân", chứ làm gì có Dân ch.Bài diễn văn của Tổng bí khai mạc đại hội đảng lần thứ mười, lại xác nhận sự độc quyền, độc tài, độc đảng trong bài diễn văn, Nguyễn Trọng Lú với những thuât ngữ mang ý niệm như: Sắp xếp nhân sự chính quy, có tinh chiến lược v...v..đã biểu tỏ đảng CSVN vẫn "c" cho dân bầu. Nhưng ai bầu đảng lãnh đạo? chẳng có nhân dân nào bầu đảng lãnh đạo, để đảng có cái quyền cử người của đảng, và nó đã như thế mà áp đăt chính trị trên toàn dân, và tự phong cho mình cái quyền lãnh đạo và "không chia cho bất cứ ai".

Năm 2015 này chắc chắn không có một sự thay đổi nào trong cái "bọ chính trị", 4 cái ngai vàng vẫn dành cho "tứ nhân bang", và vẫn "giữ nguyên trạng". Nhân dân VN lại vẫn phải xem một vở tuồng cũ, son phấn, áo mão cân đai loang lỗ trên cái sân khấu mục....chẳng có gì "đột phá" như Trọng Lú  phán cả, chỉ là lại chia nhau mà lãnh đạo, lại tiếm danh Nhân dân, Tổ Quốc và bịp dân rằng ta "dân chủ gấp vạn lần", hoặc dân chủ của ta là "dân chủ tập trung". Mà "dân chủ tập trung" là cái khỉ gì đây? nó cũng ảo ảnh, mù sương như kiểu "kiên định Mác Lê", định hướng XHCN, mà không thấy đảng ta dùng Mác Lê để phát triển kinh tế ở bất cứ lãnh vực nào, và nhân dân Việt Nam cũng không thấy đảng "định vị" nổi cái phương hướng nào cà cho cái gọi là đất nước XHCN. Chỉ thấy kinh tế  VN sống ký sinh vào mô hình kinh tế tư bản dẫy mãi không chết, còn XHCN thì chỉ là hàng chữ vô nghĩa, vô bổ, vô tích sự và vô vọng cho cả tương lai dân tộc.


Tóm lại đầu năm 2015 nhân dân VN lại "cháy túi" vì canh bạc bịp của CSVN. Những lời tuyên bố,hứa hẹn hoành tráng của Tưởng Thú X năm 2014 nhân dân Việt Nam chỉ nghểnh cổ lên chờ, Thủ tướng lại đưa cái bánh vẽ mốc của Đảng, mà chẳng thực hiện bất cứ điều gì ngoài việc trấn áp càng mạnh tay để bọn nhân dân không thể nói xu đảng, đòi đất, đòi nhân quyền, dân chủ và Trân Đại Quang tuyệt đi thi hành.

Năm 2015 Trọng Lú chắc chắn ôm chặt "cái bình bông" đựng chuột, và cấm chỉ "ném đá" đảng, và lãnh đạo vì sợ bể bình, và chắc mẩm Lú sẽ ra lệnh cho Tuyên Ráo Trung Ương phải vừa đánh trống, vừa thổi kèn, cho ban đồng ca "dư nô hành khúc" nhất loạt dùng toàn bộ âm thanh Tru, Sủa, Sấm, sét... để giương oai trấn áp "thế lực thù địch". 

Ngoài Biển Đông kia vẫn "nguyên trạng", để bọ chính trị đảng ta sẽ được phong "trạng nguyên" từ viện Khổng Tử Trung quốc. Các lãnh đạo ta vẫn "mộng dưới hoa" TQ một cách vô tư, và sung sướng. Còn nhân dân Việt Nam vẫn phải âm thầm nhỏ lệ, đau đớn với đôi cánh thiên thần Dân Chủ  đã gẫy.

Dân chủ ơi! sao không đến cùng đất nước tôi, hay là Nhân dân Việt Nam lại phải "rũ bùn đứng dậy" cạo sạch cả lông lẫn lá lũ người rừng.

2 nhận xét:

  1. NÀY CÔNG DÂN ƠI !!! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI !!!
    NÀY CÔNG DÂN ƠI !!! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI !!!
    NÀY CÔNG DÂN ƠI !!! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI !!

    Trả lờiXóa