Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Nói Thẳng

Võ Lão Xẻo Lá
                 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy quyền lực Ba Dũng bao trùm. Gã cộng sản miền Nam này học vấn ít nhưng thủ đoạn thật đáng sợ. Ắt hẳn trong bộ tham mưu cho gã có nhiều tên giỏi hiện đang giấu mặt. Đây thật là một cái tát vào mặt Trọng lú vốn bản chất điếm xảo Bắc kỳ. Muốn ăn mà chẳng muốn làm, cứ đứng đằng sau xúi giục người khác rồi thừa cơ hưởng lợi. Đồng bọn chết thảm cũng câm họng, không một lời an ủi. Rất nhiều người giống Trọng lú cứ nghĩ rằng, hễ nêu cao chánh nghĩa giả tạo chống tham nhũng thì lừa được mọi người, thì sẽ thắng. Sự thật thì ngược lại, thằng nào nắm hầu bao thì đám tiểu nhân cs sẽ nghe theo. Vì sao ? vì bản chất bọn tiểu nhân cs là :
“Bất sỉ bất nhân, vô úy bất nghĩa, bất kiến lợi bất khuyến, bất trừng bất giới”. Tạm hiểu là : “Không hề xấu hổ khi làm việc ác, không hề sợ hãi khi làm việc bất nghĩa, không thấy lợi cho mình thì không làm, chưa thấy quan tài thì chưa sợ chết”. Ba Dũng ra đòn đánh trúng bản chất bọn tiểu nhân cs nên gã thắng đậm là vậy.

Việc đấu đá trong băng đảng cs VN cuối cùng sẽ lộ ra bản chất thiệt của chúng. Đó là sự giết nhau giành ăn giữa Cộng Nam và Cộng Bắc. Đám cộng Bắc tự cho mình cái quyền tối thượng là làm vua, tức Tổng bí thư. Hễ tên cộng Nam nào mon men đến ghế vua cs ắt bị đám cộng Bắc xử, nhất là đám cộng quê Boác, hợp sức lại giết bằng mọi giá. Võ văn Kiệt là một ví dụ.
Ba Dũng đã làm thủ tướng hai nhiệm kỳ, cái ghế tiếp theo mà hắn nhắm là tổng bí thư, ghế chủ tịch không có thực quyền chỉ có hư danh nên ắt ba Dũng không nhắm tới. Liệu đám cộng Bắc sẽ trả đòn thế nào để tiễn Ba Dũng giống như Kiệt ? và đám quân sư cho Ba Dũng sẽ gở đòn như thế nào ? Hay là Ba Dũng sẽ vào bệnh viện như Kiệt. Chờ và xem.

Còn thái độ bọn đại ca Tàu ? Gần đây kinh tế Tàu cộng xuống, Tập làm thịt đến con họ Giang- cựu trùm cs Tàu, các tướng cs tham nhũng trong quân đội đều bị phe Tập rờ gáy. Sống chết chưa biết. Cũng giống như Việt cộng, đám Tàu cộng này vì bản chất là tiểu nhân nên ắt sẽ kết lại thành phe để chơi lại Tập. Điều chắc chắn là chúng sẽ giết nhau. Tình cảnh không khác nội bộ đảng Việt cộng. Do vậy, Tập ắt hẳn rất thích thú khi thấy bọn An Nam cộng giành ăn giết nhau. Nhưng chắc chắn Tập sẽ can thiệp vào phút chót để duy trì sự chia rẽ trong nội bộ băng đảng cs VN khi quyền lực Việt cộng có nguy cơ gom về một mối, dĩ nhiên nếu Tập còn sống. Đây là điều mà đám Tàu cộng không bao giờ để xảy ra. Chúng luôn áp dụng kế sách "Chia để trị" từ hơn 80 năm nay đối với đám An nam cộng.

Quá nhiều ẩn số để người dân biết được tình hình chính trị sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế nào. Tuy nhiên chúng ta hãy tỉnh táo quan sát “ Hoàng thiên tru Ma vương”. Chính là lúc này đây. Vài suy nghĩ mong chia sẻ để rộng đường dư luận.  
Thân chào.

1 nhận xét: