Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Cuộc chiến Thái Bình Dương đã bắt đầu.

Trần Phương HN.

                  


Mọi dấu chỉ đã cho thấy cuộc chiến Thái Bình Dương đã bắt đầu.

 Mục tiêu chính là giải quyết sự thách thức của TC đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong thế kỷ 21 để đưa thế giới vào Trật Tự Thế Giới Mới (NWO). Ngoài giải pháp chiến tranh quân sự, còn có các giải pháp chiến tranh kinh tế (bao vây kinh tế đang được thực hiện qua hiệp ước TPP…giữa các đồng minh của Hoa Kỳ). Trong cuộc chiến này, Hoa kỳ đang lôi kéo Việt Nam để thêm bạn bớt thù vì dù sao Việt Nam cũng có những xung khắc quyền lợi sâu sắc với TC. Quan hệ giữa VN với Hoa Kỳ và TC cũng khá phức tạp, có thể vừa là bạn, vừa là thù, tùy theo cách nhìn và quan hệ nguyên thủy đang thay đổi. Đối với Mỹ, nhân dân Việt Nam, nhất là miền Nam, vẫn là những người bạn mà Hoa Kỳ không muốn dan díu vào cuộc chiến tranh này. Hoa Kỳ còn muốn bảo vệ Miền Nam Việt Nam vì lý do một bộ phận khá lớn của người Miền Nam là thân nhân của nhiều công dân Hoa Kỳ. Còn đối với đảng Việt Cộng thì tùy theo thái độ của họ mà Hoa kỳ sẽ có cách đối xử. Nếu họ tỉnh mộng, được giải ảo để thấy rằng cuộc chiến tranh vừa qua với Hoa Kỳ là một cuộc chiến tranh không cần thiết, lẽ ra không cần có, rằng đó là một cuộc chiến họ đã tự chuốc vào người, tự phát động và được sự chi viện, chỉ đạo của khối cộng sản Xô-Trung, và bây giờ nên thay đổi, để trở thành đồng minh của Hoa Kỳ và Thế Gới Tự Do, thì họ sẽ được chi viện để trở thành một đồng minh xứng đáng. Muốn vậy họ phải chứng tỏ thái độ rõ ràng qua các biện pháp cải cách dân chủ, tôn trọng nhân quyền, tách rời khỏi liên minh ma quỷ với TC. Nếu không thì VC sẽ bị xem như cùng một kẻ thù của Hoa Kỳ như TC, một kẻ thù phụ không đáng kể trong cuộc chiến cuối cùng này vì sức mạnh quân sự siêu hiện đại, áp đảo của Hoa Kỳ và đồng minh sẽ không cần đến Việt Nam và không sợ VN hợp tác với TC. 

Ngay từ trong thời kỳ 1954-1973, Bắc Việt cũng không phải là kẻ thù chính của Hoa Kỳ. Nhân dân miền Bắc, dù bị VC tuyên truyền, tẩy não, tin rằng Hoa Kỳ là kẻ thù của mình, nhưng Hoa Kỳ vẫn không xem họ là kẻ thù, và Hoa Kỳ chỉ xem VC là kẻ thù phụ. Kẻ thù chính, núp sau lưng tên lính tiên phong VC, vẫn là liên minh ma quỷ Xô-Trung. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ chưa bao giờ ủng hộ ý đồ Bắc tiến của một số tướng lãnh VNCH vì Hoa Kỳ biết rõ nếu giúp cho VNCH chiến thắng Bắc cộng trong lúc cái liên minh Xô-Trung vẫn còn mạnh thì chỉ khích động thêm sự hăng máu của chúng trên khắp thế giới mà thôi. Bởi vậy, sau khi bẻ gảy cái liên minh ma quỷ này, Hoa Kỳ liền rút quân khỏi Miền Nam, trao cục xương Đông Dương lại cho 2 tên đồng minh cộng sản hục hặc, khiến VC phải chọn một và thế là bị người anh cả TC trừng phạt trong cuộc chiến tranh biên giới ô nhục Việt Trung năm 1979. 

1 nhận xét: