Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Chung qui mọi chuyện trên đời...


BAVECHAI  
            
                   

Có bác hí hửng rằng thì là trung ương bi chừ dân chủ hơn vì dám không theo Bộ Chính trị mà cụ thể là cả Lú? Đoạn này hơi bị nghi ngờ đấy: bác ấy cứ tưởng các ủy viên tw là những người biết độc lập suy nghĩ tự chọn ra đúng sai mà không nghi ngờ rằng họ (các ủy viên trung ương)  cũng bị chi phối vì lợi ích cá nhân. “Nếu tôi là ủy viên trung ương được bỏ phiếu, tôi cũng sẽ bỏ phiếu chống lại ông Cả Trọng. Vì bây giờ ông vẫn còn khuyên người ta quay lưng lại với tiền bạc, với cám dỗ vật chất. Ông định biến tất cả cán bộ nhà nước và chúng ta thành nhà sư ư? “ Quả đúng như vậy!


Thử hỏi các ủy viên trung ương bi chừ có ai chưa là triệu phú đô la chưa? Mà lợi lộc ấy ở đâu ra? Từ vị thế lãnh đạo độc quyền của đảng và được ban phát từ anh Ba Dê. Chống lại lợi ích cá nhân bây giờ là chống lại các ủy viên trung ương tức là chống đảng. Cho Bá Thanh vào Bộ Chính trị để Thanh “hốt liền” cả trung ương à? Cả Lú mà làm được thì đảng chưa đủ mạnh đã sụp rồi. Nếu Lú mà có đủ bản lĩnh chính trị thì phải xóa hoàn toàn cái đảng hiện nay đi mà làm lại. Nhưng Lú không đủ tài.


Xét thực lực hiện nay thì chỉ có anh Ba Dê đáng mặt anh tài có thể thống lĩnh chính trường VN. Tài hơn nữa và sẽ giữ được vị thế vững chắc của mình nếu anh Ba Dê sáng suốt đi theo con đường cải thiện dân chủ cho đất nước: trước mắt bỏ ngay điều 4 HP, bỏ sở hữu toàn dân (thực chất là lừa đảo) về đất đai, thực thi nhân quyền thực sự…Về đối ngoại phải cương quyết chống lại sự bành trướng của TQ, tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ, Nhật, Hàn và các nước châu Âu cũng như khối asean.

 Việc làm trên cũng sẽ làm đảng mà cụ thể là các ủy viên trung ương “kém ăn” nhưng chả phải họ cũng đã “ăn no” rồi sao? Làm như thế sẽ giúp họ hợp pháp hóa các tài sản đã kiếm được mà vẫn có nhiều lợi lộc cho dù không bằng trước. Thế còn hơn rơi vào hỗn loạn rồi mất trắng có khi còn mất cả mạng nữa ấy chứ.

Khuyên anh Ba Dê một lời khuyên chân thành, anh nghe thì nghe không nghe thì…thôi: anh lập ra đảng lao động cho tất cả các đảng viên cs hiện nay đang theo anh vào cái đảng đấy, họ vẫn được giữ nguyên các chức tước hiện tại. Để các đảng viên còn lại theo cụ Lú thành lập cái đảng cs bảo thủ. Cho phép các đảng khác được thành lập như cái đảng Xanh của ABS chẳng hạn rồi tổ chức tổng tuyển cử. Xét trong bối cảnh hiện tại thì đảng lao động của anh Ba Dê là mạnh nhất, làm gì chả thắng?

PHIẾM

Chung qui mọi chuyện trên đời
Tranh nhau cũng chỉ vì …lời (lợi nhuận) mà thôi
Cộng sản chuyên nói đãi bôi
Vì dân hay cũng vì…mồi tranh ăn

Say mồi trung ủy đang săn
Lú nên mới muốn bẻ răng trung ùy (trung ủy)
Ba Dê giáng một đòn trùy
Tiền hô hậu ủng trung ùy lao theo

Lú thì mới chống cọp, beo
Tỉnh ra xin nghỉ, đá bèo nhà quê
Mác-Lê, nếu vẫn đam mê
Lập đảng bảo thủ thu về “đoảng viên”

Đảng Ba Dê mạnh nhất miền
Bầu cử sẽ thắng giữ liền ngôi cao
Độc tài thì sẽ đổ nhào
Của cải kiếm được bay vào hư vô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét