Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

TRÍ GIẢ VÀ NGU GIÁ

NON NGÀN

                          
              Trí thức được chăn dắt của đảng!


Phân loại theo kiểu phạm trù khái quát nhất, có thể chia con người trong xã hội thành hai loại chính yếu : loại trí giả và loại ngu giả. Loại trí giả là loại có đầu óc, biết nhìn bao quát về xã hội, biết nhìn xa thấy rộng về thời cuộc, biết nghĩ đến mọi người hay đất nước, dân tộc mình nói chung. Loại ngu giả là loại chỉ có biết bo bo lo cho bản thân, chỉ nhìn vào mọi lợi ích chật hẹp của cá nhân, chỉ nhìn mọi hiện tượng rời rạc hay nông cạn bề ngoài, không có khả năng nhìn sâu, không có năng lực nhìn bao quát hay sự đánh giá toàn bộ nào về mọi điều gì mình thấy hay biết trong suốt cuộc đời của chính mình. Loại trí giả cũng gọi được là loại người trí thức đúng nghĩa. Loại ngu giả thường là phần lớn những người bình dân, phổ thông, hay cũng có thể là những loại trí thức dỏm, hiểu biết dỏm.

Bởi vậy, thật sự dù trong nước hay ngoài nước hiện nay, chỉ có loại trí giả, thức giả thật sự mới là người hữu ích cho người khác, cho xã hội. Ngược lại, loại ngu giả, loại trí thức dỏm, nhiều lắm cũng chỉ có ích riêng cho họ mà không cho ai hay không cho mọi người. Họ cũng chỉ như những chất liệu nói chung trong đời sống xã hội, giống như những loại đất cát, gạch ngói, chỉ góp phần vào xã hội một cách vô hình chung mà không hề bao giờ có tính cách quyết định. Do đó, hiện nay không cần quan tâm gì đặc biệt đối với người trong nước hay Việt kiều hải ngoại. Người trong nước thì phần lớn nghèo, chỉ trừ những số ăn trên ngồi chóc, hay những kẻ có quyền hành, thế lực.

 Còn Việt kiều hải ngoại phần lớn giàu tiền bạc, nhưng chính yếu họ cũng chỉ là bộ phận của nước ngoài, không quyết định đa phần gì mọi việc trong nước. Tức là điều chính yếu không phải người đang ở quốc nội hay quốc ngoại, mà thực chất họ có thuộc giới trí giả hay không, hay họ thực chất cũng chỉ là loại ngu giả. Nên đối với mọi quyền lợi, lợi ích bản thân thì không nói, nhưng đối với quyền lợi chung của đất nước dân tộc hiện nay, thực chất chỉ có loại thức giả, trí giả, cho dầu họ ở bất kỳ đâu, địa vị nào hay ra sao, thì đó mới chính là lực lượng quyết định của mọi sự chuyển hướng tót đẹp cũng như mọi triển vọng phát triển nói chung trong hiện tại và trong tương lai của đất nước VN chúng ta.

1 nhận xét:

  1. Hà Định Vân07:36 15 tháng 5, 2013

    Tôi hiểu ý của tác giả trong bài viết này. Nhưng nên chăng tác giả cần coi lại khái niệm về "trí thức". Bởi lẽ danh phận trí thức luôn luôn và bao giờ cũng cần cho Quốc Gia, cho Nhân Dân họ bất vụ lợi và " Uy vũ bất năng khuất...". Vì thế trí thức VN dù ở bất cứ đâu hải ngoại hay quốc nội nếu đạt được "chuẩn" như vậy, thì họ khác hẳn với đám "trí nô" hiện đang hưởng nhiều bổng lộc lấy từ tiền thuế của dân. Ở hải ngoại cũng có đám "trí nô" này của CS đấy.

    Trả lờiXóa