Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

“Sự tàn bạo muôn năm!”?

Ngô Tịnh Châu. Bạc Liêu

                                     “Sự tàn bạo muôn năm!” này âu cũng là do giáo dục mà nên.

Đúng là vậy!

Ông Hồ Chí Minh người có công sáng lập ĐCSVN ở bên Tàu năm 1930. Người đã ký quyết định thành lập nha công an trung ương nay là “Lực lượng còn Đảng còn Mình” vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Người có câu nói nổi tiếng :” Nhân tri sơ tính bản thiện. Thiện, Ác là do giáo dục mà nên.”

” Nhân tri sơ tính bản thiện. Thiện, Ác là do giáo dục mà nên.” Vậy “Sự tàn bạo” của “lực lượng còn Đảng còn mình” ở đâu ra? Khi họ luôn luôn được Đảng giáo dục, luôn luôn được học tập làm theo tấm gương đạo đức bác Hồ vĩ đại của Đảng ta?

Để lấy dẫn chứng cho “Sự tàn bạo muôn năm” của “Lực lượng còn Đảng còn mình” là do giáo dục mà nên theo đúng câu nói của ông HCM: ” Nhân tri sơ tính bản thiện. Thiện, Ác là do giáo dục mà nên.”  Trong ý này có ba nhân vật, ba con người ở những vị trí khác nhau trong vai trò những chứng nhân lịch sử trong Cải Cách Ruông Đất đỉnh cao của “Sự tàn bạo muôn năm”. Đó là bà Nguyễn Thị Năm, Cố vấn Tàu – Trần Canh và ông Hồ Chí Minh.Trong đó: 

Trần Canh thuộc hạ của Mao Trạch Đông được đưa sang làm cố vấn cho Đảng, cho chính quyền ông Hồ Chí Minh. Người đóng vai trò cầm trịch của một phán quan với câu nói “ Hổ đực hổ cái đều ăn thịt người cả” .

Ai là nạn nhân đầu tiên của cuộc thanh trừng đấu tố Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu nhân dân đồng bào của Đảng ta này?

Là một phụ nữ có công lớn với cách mạng, với chính quyền lâm thời của ông HCM! Bà Nguyễn Thị Năm!

Bà Nguyễn Thị Năm là ai? Bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội, mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong "Tuần Lễ Vàng", gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập.

Ai là người đưa ra mệnh lệnh hàng quyết bà Nguyễn Thị Năm, mở đầu cho những đợt hành quyết đẫm máu trong Cải Cách Ruộng Đất của Đảng? Đó chính là BCT của Đảng, của ông HCM.
Ai là đao phủ thực hiện cuộc hành quyết, thanh trừng đẫm máu nhân dân, đồng bào này? Đó chính là thuộc hạ của Đảng của chính quyền ông HCM đã say máu nhân dân thực hiện những việc đấu tố, giết hại đồng bào mình theo mệnh lệnh của Đảng.

Lời bình về cái chết đầy oan khuất của bà Nguyễn Thị Năm trong tay Đảng ta, đại ý là như thế này:

“Lấy oán trả ơn đó là Bất Nghĩa.

Giết, hại ân nhân của mình đó là Bất Nhân.

Giết, hại người có công với nước là Bất Trung.

Chỉ vì phải theo lời cố vấn Tàu mà vô cớ giết hại Mẹ của đồng chí của đồng đội mình là Bất Hiếu.

Một Đảng, một chính quyền có truyền thống BẤT NGHĨA, BẤT NHÂN, BẤT TRUNG, BẤT HIẾU với nhân dân thì còn gì để nói nữa?”

Đúng là đạo đức, tư tưởng HCM có khác. Nói lời thật chí lý ” Nhân tri sơ tính bản thiện. Thiện, Ác là do giáo dục mà nên.

Thật vậy! “Thiện, Ác là do giáo dục mà nên.” 

“Sự tàn bạo muôn năm!” của Lực lượng còn Đảng còn Mình “ cũng là do giáo dục mà nên. Mà họ lại được Đảng của bác Hồ vĩ đại giáo dục rèn luyện từ truyền thống cách mạng quý báu của Đảng thì còn gì bằng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét