Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Ai là thế lực thù địch? ai đang diễn biến hòa bình?

Cựu Chiến Binh Hà Nội

                    

Cùng đồng đội xin chia buồn cùng gia tang Đại Tướng.

 Nhân đây có đôi lời với ông TBT Trọng và Đảng CS.

Ai là thế lực thù địch? ai đang diễn biến hòa bình?

“Thế lực thù địch” của đảng CS là những nhân sỹ tri thức yêu nươc, là những người CS chân chính dám hy sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi dân tộc, là những công dân yêu hòa bình đang vận động cho cái cách chính trị VN, một thể chế độc Đảng đã mục nát.

Cách tiến hành góp ý ôn hòa cho Đảng CS, chân tình chí lý với mục đích thay đổi thể chế độc Đảng lạc hâu, tiến tới dân chủ đa đảng, để khơi dậy nội lực DT, để phát triển đất nước vậy mà nói là “diễn biến hòa bình”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: đại đa số nhân dân đồng ý giữ điều 4 HP- độc Đảng? Cựu Chiến Binh Hà Nội chúng tôi không tin vào điều đó; Đảng CS hãy cho thăm dò dư luận trên mạng xã hội xem có bao nhiêu người đồng ý độc Đảng? vậy chúng tôi sẽ tin.Trên trang mạng CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP của nhóm GS Ngô Bảo Châu thăm dò góp ý sửa đổi Hiến Pháp. GS là nhà toán học, ông tôn trọng sự thật, ông công khai đăng kết quả của thăm dò là: trên 90% dân không đồng ý với độc Đảng, 90% dân đồng ý cần tam quyền phân lập, trên 80% dân không đồng ý Quân đội trung thành tuyệt đối với đảng CS mà phải trung thành với Tổ quốc với Nhân dân. Nếu kết quả ngược lại như trên thì chắc các hệ thống truyền thông Đảng CS tung hô và cho đăng tải ngay ngày đầu, nhưng kết quả lại ngược với mong muốn của Đảng CS nên họ không dám đăng và im lìm. Vậy ông Trọng lú có phải dối trá trước nd không? nếu không dối trá tại sao không dám cho thăm do trên mạng xã hội, để xem ý kiến nnhân dân sửa đổi hiến pháp như thế nào? mà lại đến từng nhà vận động? tại sao không cho đăng kết quả tham khảo góp của GS Ngô Bảo Châu lên cho người dân biết.

Các ông chỉ vì quyền lợi cá nhân, vì lợi ích nhóm mà không muốn là theo ý nguyện của nhân dân, đừng nói láo chúng tôi không tin đâu.

Nhân dân ta liên tục đấu tranh giành lấy sự tự do, thoát khỏi ách đô hộ của giặc Tàu phương Bắc, Pháp, Mỹ để rồi bây giờ phải chịu “đô hộ” ngay chính đảng của nhân dân làm ra. Hơn lúc nào hết, sức mạnh dân tộc chỉ chực chờ bùng lên lần nữa nhằm cởi bỏ ách thống trị của đảng CS đã lạc lối. 

Nên nhớ rằng, nhân dân “làm ra” được ĐCS thì nhân dân cũng dẹp bỏ được nó thôi. Hãy liệu hồn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét