Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Ai rước voi về?

Nguyễn Hồng Lĩnh
                        

"Trong khi đó, đảng quên mất rằng, gần 100 năm qua, không ngày nào đảng ngừng khoe khoang nguồn gốc nước ngoài của mình; đảng quên rằng, đảng đã và đang rất tự hào vì đảng là bộ phận xung kích của cọng sản thế giới, “vui gì hơn làm người lính đi đầu” của tổ chức Quốc tế cọng sản, đảng đã từng vỗ ngực xưng “ta đây là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á”.


Tác giả Hoàng Anh Biên, qua bài viết trên báo của đảng, ra sức chứng minh rằng tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” có nguồn gốc từ nước ngoài, ( Sự thật về cái gọi là "nhóm tuổi trẻ yêu nước" ) để rồi từ đó, tác giả dẫn dắt tới quan điểm: đã là tổ chức sinh ra từ nước ngoài thì bản chất là xấu xa, là bán nước, là phản động.

Nếu quả đúng như vậy, thì đảng cọng sản Việt Nam là một tổ chức xấu xa, bán nước và phản động.
Vì đảng này có nguồn gốc từ nước ngoài, từ Pháp, từ Nga, từ Trung quốc và cả từ Thái Lan nữa.
Căn cứ vào các tài liệu tuyên truyền của đảng, ta thấy rõ những điều sau đây:

Đảng khởi nguồn từ cái đại hội Te hay Tua gì đó vào năm 1920. Người gieo giống cọng sản sau đó được đưa sang Liên Xô, làm việc trong phái bộ Phương Đông của Quốc tế cọng sản. Dần dà, tới năm 1930, đảng cọng sản VN chính thức ra đời tại Hồng Kông, Trung Quốc. Rồi các tổ chức chi nhánh của đảng cũng được thành lập và hoạt động chủ yếu tại Quảng Châu, Trung Quốc. Rồi có thời đảng trưởng hoạt động lén lút tại Thái Lan dưới lốt một nhà sư…Mãi đến năm 1941 đảng mới lò dò về VN chui rúc trong một cái hang…Toàn bộ chi phí cho các hoạt động của đảng đương nhiên do Nga, do Tàu và các đồng chí cọng sản Pháp bao trọn gói và được xài vô tư.

Hãy đọc đoạn sau đây trong sách của đảng để thấy rõ bản chất lai căng, vong bản của đảng:

“Đảng Cộng sản VN thành lập năm 1930 là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản, theo chủ nghĩa Marx- Lenin, tranh đấu thực hiện vô sản chuyên chính, kiến thiết xã hội chủ nghĩa là thời kỳ đầu của cộng sản chủ nghĩa theo chương trình của Quốc tế Cộng sản. Điều lệ Đảng năm 1951 xác định: Đảng Lao động (tức cộng sản) Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Ǎngghen – Lênin – Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng” (không cần dẫn nguồn, vì giở bất cứ một tài liệu nào thuộc loại lịch sử đảng cọng sản VN cũng đều thấy những thông tin trên).

Đấy, bố đẻ của đảng toàn là Tây, là Tàu cả: Mác – Ǎngghen – Lênin- Xtalin- Mao Trạch Đông.

Ngày nay, để bêu xấu, để vu khống, để kết tội bất cứ ai không chịu cúi đầu trước roi vọt tàn bạo của đảng, đảng chuyên giở trò bươi móc nguồn gốc của họ, cố sống cố chết chứng minh rằng, những người chống đảng đều là tay sai của ngoại bang, được ngoại bang nuôi dưỡng.

Trong khi đó, đảng quên mất rằng, gần 100 năm qua, không ngày nào đảng ngừng khoe khoang nguồn gốc nước ngoài của mình; đảng quên rằng, đảng đã và đang rất tự hào vì đảng là bộ phận xung kích của cọng sản thế giới, “vui gì hơn làm người lính đi đầu” của tổ chức Quốc tế cọng sản, đảng đã từng vỗ ngực xưng “ta đây là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á”.

Vậy, nếu đảng cứ khăng khăng cái lối lập luận rằng các tổ chức có nguồn gốc nước ngoài thì đương nhiên đó là tổ chức phản động và bán nước thì chính là đảng đã tự lột bỏ cái mặt nạ đạo đức mà đảng dùng để che đậy nhằm lừa mị nhân dân VN gần 100 năm qua để phơi ra bộ mặt thật gớm guốc của một kẻ bán nước và phản động.

1 nhận xét: