Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Đừng coi thấp và nhẹ lá cờ vàng vì nó không còn bay trên nước Việt


Trung Ngôn
             

Trứơc sau gì phe cải cách cấp tiến cũng ủng hộ đồng chí đại diện để kiểm soát và nắm quyền quyết định cao nhất trong Bộ chính trị, phải có người cá tính mạnh như ông Lê Duẩn trước đây để thuyết phục số đông theo ông ta, đáng ra việc cải tổ nội bộ này nên xảy ra vào kỳ đại hội trước 2011 !Sự bất mãn và không hài lòng lộ rỏ trên khuôn mặt của đồng chí X ngày sau bầu nhân sự đại hội đảng 2011. Đây là sự dọn đường cho tiếp tục đổi mới tiếp theo cho lần sau 2016, lúc đó đồng chí X sẽ là nhân vật cao nhất trong chính quyền mà tên gọi không phải là tổng Bí thư .

Cải tổ đổi mới thể chế chính trị dân chủ tự do cho VN là điều kiện cần thiết quan trọng và cấp bách theo lộ trình an toàn và bảo đảm không có xáo trộn nguy biến về an ninh cho VN, cho nên nhửng tiếng nói đối lập đi trước dự đoán và tiên đoán sẽ bị trù dập và bắt giử, đó là ở trong nước còn ngoài hải ngoại thì sao, mọi người vẩn vô tư phát biểu theo cãm nhận quan sát riêng mình hay tập thể !

Đây là dấu hiệu tốt cho thấy nhà cầm quyền VN hiện nay có chủ ý thay đổi theo hướng nào thì chưa rỏ, mà có thay đổi thì sẽ thuyết phục và lấy lòng tin của dân chúng muốn thay đổi để đưa đất nước đi lên không, còn Cộng đồng Việt Hải ngoại với biểu tượng cờ vàng là một sự thách thức và nhức nhối cho nhà cầm quyền VN.

Đã bao nhiêu năm nay không biết co bao nhiêu đầu óc mà không sao cách nào chiến thuật chiến lược tiền bạc có thể đánh đổ cờ vàng vì sao ?

Nếu không có sự đồng thuận của cờ vàng thì cho dù thay đổi cải cách đổi mới dân chủ tự do cho VN thì nó củng không có ý nghĩa gì nhiều làm tăng sức mạnh cho dân tộc được.

Ngày nào phái đoàn VN ra nước ngoài mà còn bị cờ vàng biểu tình chống đối chứng tỏ là sự thay đổi của VN làm việc không có hiệu quả không thật lòng còn nghi kị thù hằn !

Đừng coi thấp và nhẹ lá cờ vàng vì nó không còn bay trên nước Việt hay dân chúng ủng hộ nó không sống trong nước nên không quan tâm !

Thay đổi để hội nhập với thế giới, mà thế giới hầu hết là thế giới tự do cho nên ở đâu có dân chủ tự do là ở đó có cờ vàng của người Việt yêu tự do dân chủ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét