Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Chế độ cứ tiếp tục mò, nhưng thời gian sẽ không đợi!

Tường Tâm
                    
"Trước khi xây ngôi nhà, người ta phải vẽ đồ án, trừ khi bạn muốn xây chuồng bò. Trước thực tiễn phải là phần lý thuyết. Tư tưởng là nền tảng của hành động, lý thuyết là kim chỉ nam cho thực hành. Lối lý luận của ông bạn rất đúng cho vn trong gần 40 năm qua, làm tùm lum loạn xạ. Mất bò mới xây chuồng, làm chuồng rồi mới phá ra làm cửa, có chuồng rồi mới dành tiền mua bò, đủ tiền mua bò thì chuồng đã mục. Xã hội vì thế cứ loạn cào cào."

Tù nhân lương tâm, quyền con người, tự do tôn giáo, kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh .... đều là những phạm trù vượt quá sự hiểu biết của chế độ hiện thời, chưa nói đến sự cố tình bóp méo. Họ cố gắng định nghĩa theo ý họ muốn hơn là nhận thức trực diện và tìm hiểu sâu xa các khái niệm này đã đành, hiểu biết của họ về các khái niệm này cũng hoàn toàn phiếm diện và lệch lạc. Có nghĩa là họ bóp méo sự thật và do không hiểu gì cả nữa. 

Cái ngu đó bắt nguồn từ cái ngu cốt lõi từ trong chủ thuyết Marx, tư hữu là cội nguồn của bất công, vì thế phải xóa tư hữu và xây dựng xã hội đại đồng. Không tưởng dù nghe rất hay, nhưng con người chứ đâu phải thánh sống đâu. 

Trước khi xây ngôi nhà, người ta phải vẽ đồ án, trừ khi bạn muốn xây chuồng bò. Trước thực tiễn phải là phần lý thuyết. Tư tưởng là nền tảng của hành động, lý thuyết là kim chỉ nam cho thực hành. Lối lý luận của ông bạn rất đúng cho vn trong gần 40 năm qua, làm tùm lum loạn xạ. Mất bò mới xây chuồng, làm chuồng rồi mới phá ra làm cửa, có chuồng rồi mới dành tiền mua bò, đủ tiền mua bò thì chuồng đã mục. Xã hội vì thế cứ loạn cào cào. 

                  
Một thanh niên đang bị bêu trên phố vì tội "Mê nhảy đầm" ="đồi trụy" quá ! 

Ai bảo toán học lý thuyết không có chỗ đứng trong xã hội. Không ai thấy hết được tương lai, cũng không ai có thể nói môn học này hữu dụng hơn môn kia. Chính là hiểu biết rộng đã làm nền tảng cho những phát minh lớn. Ông bạn có lẽ không biết rằng, để có cử nhân hóa học, người ta đòi buộc phải lấy một lớp âm nhạc. Chẳng phải để kéo đàn cho các nguyên tử nghe chơi, nhưng có lẽ để có thể rung động được với dao động của các cấu trúc nhỏ nhất. 

Phát biểu toán học lý thuyết là không thực tế trong xã hội Việt nam của một ngài tiến sĩ giấy nào đó là tào lao. Xã hội ngày nay nhiều ngài tiến sĩ loại đó lắm. Hãy cố gắng thật nhiều, hãy hoàn thiện tất cả, hãy đi xa hơn cần thiết nhiều dặm. Không phải bằng cấp, danh vọng hay tiền bạc là cùng đích cho mọi sự cố gắng, chính là tri thức mới có thể làm khuây nguôi khát vọng hiểu biết không ngơi nghĩ của chúng ta. Lúc đó dân Việt mới có một tương lai khá được. 

Chế độ cứ tiếp tục mò, nhưng thời gian sẽ không đợi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét