Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Dân là nước. Ý dân là ý Trời!

Lê Bình Nam

           

"Vì chỉ dối trá và bạo lực nên các chế độ độc tài toàn trị đều rất sợ diễn biến hoà bình. Dân không có súng đạn dùi cui và còng...nhưng dân sẽ quyết định tất cả bằng con đường hòa bình. Không cho dân ăn nói, nhưng làm sao cấm được lòng dân."

Khi người dân không có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp...đặc biệt là quyền thành lập chính đảng của mình thì tất cả mọi quyền công dân (citizen rights) đến quyền con người (human rights) chỉ là bánh vẽ.


Các chế độ độc tài toàn trị đều sống dựa trên dối trá và bạo lực. Chế độ độc tài toàn trị cộng sản ở VN là một điển hình. Dối trá này đẻ dối trá khác, sinh ra hết nghịch lý này đến nghịch lý khác...Đến nỗi, một ông cựu Chủ tịch Quốc hội, uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn An dù đã nghĩ hưu nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi áp lực của chính lương tâm mình, đã phát biểu: Đảng là vua tập thể, đã sinh ra một cơ chế đã mắc lỗi hệ thống! Vì đồng thời với ông, cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải cũng từng tuyên bố: Trên bảo dưới không nghe, một trăm đồng nhà nước chi ra thì bị ăn cắp hết 50 đồng; Tbt đảng, Lê Khả Phiêu xác định: Tham nhũng đã trở thành ung thư; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì giả vờ vuốt ve công luận hay thật sự chống tham nhũng thì còn phải chờ xem, nhưng cũng đã thấy rõ khi phát biểu: Tham nhũng như một bầy sâu làm chết cái đất nước này...

Cơ chế đã mắc lỗi hệ thống! Do đó nó chỉ sống bằng sự tham ô, nghịch lý và thoi thóp với những tha hóa tận cùng: vờ vịt, lạc điệu, chẳng có tiêu chuẩn phân định đúng sai...và tồn tại trước mắt chỉ bằng còng hai số 8: bạo lực!

Vì chỉ dối trá và bạo lực nên các chế độ độc tài toàn trị đều rất sợ diễn biến hoà bình. Dân không có súng đạn dùi cui và còng...nhưng dân sẽ quyết định tất cả bằng con đường hòa bình. Không cho dân ăn nói, nhưng làm sao cấm được lòng dân.

Trò hề tín nhiệm cao - tín nhiệm vừa - tín nhiệm thấp chỉ thêm phung phí, tốn hao tiền bạc của dân nhưng sẽ không bao giờ gạt được dân.

Dân là nước. Ý dân là ý Trời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét