Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Việt nam có cơ hội đặc biệt để triển khai các công nghệ mềm về chủ nghĩa xã hội..

Nguyễn Phú Trọng Lú 

                

Với tư cách là giáo sư, tiến sĩ triết học, đương kim tổng bí thư Đảng, tớ khẳng định rằng Công nghệ chủ nghĩa xã hội sẽ là tương lai, đầu máy, đầu tầu của kinh tế Việt nam.

Là một trong vài nước còn chính thức tôn thờ chủ nghĩa cộng sản sót lại trên thế giới, Việt nam có cơ hội đặc biệt để triển khai các công nghệ mềm về chủ nghĩa xã hội. Công nghệ chủ nghĩa xã hội là gì? Nó là một hệ thống công nghệ mẹ, gồm có các công nghệ con được mô tả tóm tắt như sau đây:(1) công nghệ triết học Mác Lê-nin, trong đó tớ đã có đóng góp thêm phạm trù xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu. Công nghệ triết học con này sẽ tiếp tục là nền tảng, cơ sở, đầu máy đào tạo đội ngũ các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư triết học, luật học, sử gia, chính trị gia nâng bi, sửa túi cho chế độ ta. Với tay nghề giỏi và dưới ánh sáng chỉ đường của triết học Mác Lê-nin, đạo đức của Bác Hồ, và phạm trù triết Nguyễn Phú Trọng, đội ngũ này sẽ có những bước đột phá về tư tưởng hết sức quan trọng trong tương lai xứng tầm thế kỷ 19 "back to the past."

(2) công nghệ quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nay thì ta đang xây dựng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng nước ta có vị trí duy nhất để triển khai, tiến tới kinh tế thị trướng tư bản chủ nghĩa với định hướng cộng sản chủ nghĩa. Với thành tích cụ thể Vinasink, Vinalines, và VinaX sẽ lộ, tương lai của nhánh công nghệ con này hết sức sáng lạn.

(3) công nghệ quản lý Nhà nước (public governance/public administration) xã hội chủ nghĩa. Trước mắt, như đồng chí Tư Sang và tớ có phê phán, Nhà nước ta đang là một đống chí và bầy sâu lớn, lãnh đạo bởi đồng chí X không chịu từ chức. Trong tương lai, nhờ triển khai với chiều sâu, diện rộng hơn công nghệ quản lý này của ta, Nhà nước ta đang trên đà đạt danh hiệu Nhà nước đống chí bầy sâu hàng đầu, nếu không nói là số 1 trên thế giới.

(4) công nghệ công an xã hội chủ nghĩa. Như mọi người đều biết công an được xây dựng trên khẩu hiệu "còn Đảng còn mình". Phải phát triển cao công nghệ này mới có cơ sở bào vệ thành quả của cách mạng, của chế độ chuyên chính vô sản, đảng chủ của ta.

Là một trong vài nước còn chính thức tôn thờ chủ nghĩa cộng sản sót lại trên thế giới, Việt nam có cơ hội đặc biệt để triển khai các công nghệ mềm về chủ nghĩa xã hội không chỉ cho thị trường tiêu thụ trong nước mà còn cho thị trường nước ngoài.

Xuất khẩu ra thị trường quốc tế như thế nào trong hoàn cảnh phát triển lòng tin chiến lược với Liên bang Trung quốc, đây là vấn đề được bộ chính trị nghiên cứu với hết sức nghiêm túc, khẩn trương vì đà hội nhập quốc tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét