Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Với sự lãnh đạo của Đảng CS, VN hôm nay mất đi tính đạo đức xã hội một cách trầm trọng.

Phan Chinh 
 

                                 

"Tinh thần Bác ái là tinh thần Cần được chú tâm giáo dục, tự phát tự nguyện, nó không có trong học thuyết Mac Lenin, nó chưa bao giờ được Đảng đặt nặng trong giáo dục bản thân. Do đó với sự lãnh đạo của Đảng , xã hội VN hôm nay mất đi tính đạo Đức xã hội , xã hội trở nên tàn bạo khó bề ổn định trật tự."

Một lý lẽ rất tầm thường nhưng ít ai nghỉ đến, chính là trong xã hội CS nghèo đói không đủ ăn, đủ mặc,  lấy gì để tham nhũng hối lộ. Khi xã hội có Dư thừa tích lũy, lúc ấy mới có tham nhũng và hối lộ.

Vô thương thì bất Phú ! Có quyền được mua bán, tất có quyền cạnh tranh. Cạnh tranh có hai mặt, cạnh tranh đạo Đức và cạnh tranh vô đạo Đức.

Riêng về Nội thương. Hình thức độc quyền sản xuất, độc quyền thu mua, độc quyền phân phối, chính là đầu nguồn tạo nên kinh tế vô đạo Đức, tạo nên chèn ép giá cả Thị trường thu mua và phân phối, dẫn đến lợi nhuận dễ dàng, gây nên lòng tham lam quên mất đạo Đức bản thân, sa vào tham nhũng hối lộ.

Cái gốc con người là đạo Đức. Cái gốc đạo Đức phải được chăm bón từ tuổi thơ, từ gia đình và học đường, chú trọng vun bón tinh thần tôn trọng Công bằng và Bác ái.

Con người không đặt Công bằng và Bác ái như Kim chỉ Nam để xác định đạo đức, bản thân tất hỏng. 
Nếu chỉ bị nhồi nhét những Tư tưởng mơ hồ, yêu nước, yêu dân tộc, Anh hùng, mình vì mọi người ...vv .., sớm nhận lấy những thành tích thi đua nào cháu ngoan Bác Hồ, cá nhân tiên tiến, đoàn viên gương mẫu ..vv..Thì đấy chính là liều thuốc độc tạo nên ganh đua kiêu ngạo, khi lớn khôn đối diện với miếng cơm manh áo, đời sống gia đình, đối diện với tiền Tài danh vọng, sẽ bị vấp ngã vào con đường giàu sang vô đạo.

Sức mạnh của Đảng xây dựng trên tập thể, trên đấu tranh để xây dựng, rèn luyện bản thân để đấu tranh, rèn luyện chấp hành Chi Thị một cách tuyệt đối. Không giáo dục Tư duy bản thân tự chủ trước Công bằng và Bác ái. Lấy cái lợi ích tập thể làm trọng mà quên mất cái lợi ích bản thân là chính, trong cái lợi ích bản thân việc tôn trọng Công bằng có tinh thần Bác ái là nguồn gốc của đạo Đức, cái Tư tưởng then chốt để xã hội ổn định, một xã hội sống an Bình đạo Đức.

Nhìn thẳng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, đánh giá từng con người Uỷ viên Trung ương Đảng trên tiêu chuẩn Công bằng Bác ái, hỏi thử có mấy người đạt được tinh thần này. Tất cả Uỷ viên Trung ương Đảng , chỉ biết đấu tranh cho một mục đích thắng lợi tiến tới CNXH vàng son, mà quên đi cái Xã hội VN đang mất tinh thần Công Bình Bác ái, đang trở thành xã hội mất đạo Đức một cách trầm trọng.

Hiến pháp tạo nên Công bằng, muốn xã hội ổn định với tinh thần của một bản hiến pháp chưa đủ, Cần phải có con người biết tôn trọng Công bằng có tình Bác ái. 

Nếu hiến pháp không được xử dụng trong tinh thần Bác ái, nó trở thành Vũ khí kiềm kẹp hại người, nó phục vụ cho độc quyền độc tài, nó có hại cho một dân tộc.

Tinh thần Bác ái là tinh thần Cần được chú tâm giáo dục, tự phát tự nguyện, nó không có trong học thuyết Mac Lenin, nó chưa bao giờ được Đảng đặt nặng trong giáo dục bản thân. Do đó với sự lãnh đạo của Đảng, xã hội VN hôm nay mất đi tính đạo Đức xã hội, xã hội trở nên tàn bạo khó bề ổn định trật tự.

Đảng CSVN phải thấy sự lãnh đạo nhà nước thất bại, phát xuất từ tham nhũng hối lộ, từ xã hộ bất an và tàn bạo, từ một nền kinh tế đầy rẫy nợ nần dậm chân tại chổ. Tự nguyện xoá bỏ điều 4 trong HP đã tạo nên độc quyền lãnh đạo, trao ra quyền lãnh đạo nhà nước. Đấy chính là hành động Bác ái đầu tiên của Đảng CSVN đối với tính mệnh nguy hiểm hiện nay của dân tộc Việt.

2 nhận xét:

  1. sao văn lủng củng thế? học lại cách viết văn đi nhé

    Trả lờiXóa
  2. Hay va can de nhieu nguoi biet den

    Trả lờiXóa