Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Diễn Đàn Công Nhân: Kính gửi các Ủy viên TƯ đảng CSVN đang tham dự Hội nghị 8!

Diễn Đàn Công Nhân

          
          
         Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bắt đầu họp Hội nghị Trung ương lần thứ 8.

Việc đảng CSVN độc chiếm quyền lãnh đạo đất nước là bá đạo. Từ bá đạo ở đây dùng theo nghĩa tổng quát nhất, nghĩa là không hợp lòng người và không theo ý trời! Tuy vậy, công bằng mà nói, đảng CSVN vẫn có quyền tham gia lãnh đạo đất nước. Mức độ tham gia tới đâu do nhân dân quyết định thông qua một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, đại trà và có sự kiểm soát của đại diện nhân dân và cộng đồng quốc tế!

Trong thời gian hiện tại, BCH TƯ đảng CSVN phải thực hiện các nhiệm vụ:


1. Tổ chức và tiến hành các công việc cần thiết để bắt đầu tiến trình thay đổi để trả lại cho nhân dân quyền biểu đạt ý chí chính trị của mình, càng sớm càng tốt;

2. Thực hiện các thay đổi cần thiết theo yêu cầu của Hiệp ước TPP để có thể gia nhập tổ chức này sớm nhất. Đó là cơ hội duy nhất, khả thi để vực dậy nền kinh tế bệnh hoạn và mất gốc đang nguy ngập. Sự thờ ơ của đại bộ phận người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế đối với hiện trạng Việt nam hiện nay là một dấu hiệu cho thấy mức độ an nguy của xã hội cũng như khả năng kháng cự của người dân đã tới mức báo động!

3. Thực hiện bảo vệ an ninh, chủ quyền và độc lập cho đất nước bằng các biện pháp cần thiết về nội vụ, ngoại giao và quốc phòng. Trong đó điểm cần làm ngay là phát hiện và loại bỏ các cá nhân, nhóm nhân sự các cấp có liên hệ và được sự hậu thuẫn của Trung Quốc ra khỏi vai trò lãnh đạo, dù ở bất kỳ lĩnh vực, cấp bậc nào. Tiếp theo là việc chấm dứt hoàn toàn sự can thiệp của Trung Quốc vào công việc nội bộ của Việt Nam như đã, và đang xẩy ra kể từ khi thành lập đảng CSVN tới nay.

Để làm được những điều này, đảng CSVN cần phải chọn ra được (từ trong đội ngũ của mình - tạm thời là thế!) một ban lãnh đạo mới có đủ bản lĩnh và khả năng! Họ là ai, điều đó phụ thuộc vào lương tâm và tầm nhìn của quý vị. Một điều cần nói thẳng ra là không chọn lãnh đạo theo các cách sai lầm từ trước tới nay - như được chính một cựu lãnh đạo đảng CSVN đánh giá (xem "Bên Thắng cuộc - Quyền bính" - Huy Đức)! Lần này, nếu quý vị không chọn được hoặc chọn sai, thì chính quý vị hủy hoại vị thế của mình!

Rất dễ nhận thấy các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng nắm được chức vụ tối cao trong đảng CSVN (thực chất là chức vụ tối cao của nhà nước) đều có sự can thiệp của Trung Quốc, thông qua các vị "lão không thành" như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu. Bản thân các ông này, vì quyền bính của đảng các ông và của cá nhân mình đã bị vòng kim cô "16 chữ vàng, 4 tốt" cùng một số trò bẩn của tình báo Hoa Nam trói chặt...

Đảng CSVN phải nghiêm túc đánh giá lại trách nhiệm của mình khi dẫn đất nước tới tình cảnh hôm nay!

Ông phạm Quang Nghị cũng nằm trong số này. Ông ta không đủ khả năng và tư cách để tập hợp toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc biến đổi khó khăn này. Tuy vậy trong nội bộ đảng CSVN vẫn còn một số cá nhân có đức, có tài, có trách nhiệm và am hiểu thời thế có thể đảm đương nhiệm vụ. các Ủy viên TƯ đảng hãy tìm ra họ, tiến cử họ và ủng hộ họ.

Chúng tôi yêu cầu toàn thể Uỷ viên BCH TƯ khóa 11 đảng CSVN nêu cao tinh thần vì nước, vì dân như cương lĩnh đảng này đã đề ra, sáng suốt lựa chọn và đi tới các quyết định có trách nhiệm mang tính lịch sử để bảo vệ đất nước và đưa đất nước ra khỏi con đường sai lầm đã đi trong hơn 60 năm qua!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét