Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Hãy Trả Cho Dân Quyền Lập Hiến!

Vũ Trọng Tài, Bình Dương
                          
                

Cái gọi là hiến pháp hiện nay của nước Việt Nam xhcn tự thân nó không phải là hiến pháp.

Toàn thể nội dung của “cái gọi là hiến pháp” hiện nay đều do đảng cộng sản soạn thảo và giao cho “quốc hội giả hiệu” gồm một trăm phần trăm là đảng viên cộng sản phê chuẩn! Đây không phải là hiến pháp mà chỉ là nội dung cam kết của đảng cộng sản đối với nhân dân Việt Nam.

Bản hiến pháp hiện nay không phải là bản hiến của nước Việt Nam đích thực do nhân dân soạn thảo nên có sửa thêm một trăm lần nữa nó vẫn không phải là hiến pháp của nước Việt Nam. Vậy, sửa để làm gì?Nhân dân Việt Nam đang khẩn cấp cần một bản hiến pháp đích thực do chính nhân dân Việt Nam soạn thảo. Chính đại biểu thực sự của nhân dân – những công dân Việt Nam thực sự được quyền ứng cử tự do vào trụ sở quốc hội – sẽ soạn thảo hiến pháp cho toàn dân Việt Nam. Soạn thảo hiến pháp của nước Việt Nam là công việc của nhân dân Việt Nam; soạn, sửa hiến pháp quốc gia không phải là việc của đảng cộng sản.

Việt Nam cần có bầu cử tự do có quốc tế giám sát để thành lập một hệ thống luật pháp mới mà Việt Nam đang vô cùng cần thiết để định hướng, hổ trợ hiệu quả cho sự hội nhập sinh hoạt kinh tế toàn phần của nhân dân Việt Nam vào sinh hoạt kinh tế thế giới; đồng thời, hệ thống luật pháp ấy phải đáp ứng được yêu cầu tối thượng của toàn dân và quốc gia Việt Nam trong mục tiêu định hướng, hổ trợ hữu hiệu cho sự phát triển kinh tế, xã hội của dân chúng, đồng bào Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

ĐẢNG CỘNG SẢN HÃY CHẤM DỨT MỌI THỦ ĐOẠN LỪA DỐI ĐỒNG BÀO VIỆT NAM!

Dân chúng, đồng bào Việt Nam toàn quốc cương quyết đòi hỏi cho đến khi nào một hiến pháp thực sự là của nhân dân được thực hiện.

Trước mắt, đồng bào Việt Nam toàn quốc đòi hỏi đảng cộng sản phải mở bầu cử tự do để bầu chọn QUỐC HỘI LẬP HIẾN cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

ĐÂY LÀ ĐÒI HỎI và là LỆNH TRUYỀN CẤP BÁCH NHẤT của TOÀN THỂ NHÂN DÂN VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét