Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Điều 4 của HP không phù hợp để tạo ra một nhà nước thật sự pháp quyền

Nguyễn Xuân Truật, Nghệ An


                                

VN trước hết phải lo có một nhà nước thật sự pháp quyền. Trong giai đoạn hiện nay, tham nhũng tràn lan, kỷ luật bị chà đạp, thượng tôn Pháp luật phải là trên hết và bình đẳng áp dụng cho toàn dân. Điều 4 của HP không phù hợp để tạo ra một nhà nước thật sự pháp quyền

Đối với một công ty, lợi nhuận là mục đích chính, sản xuất phải theo kế hoạch định trước, dựa vào đơn đặt hàng, theo nhu cầu thị trường, cải thiện để kích thích nhu cầu mới. Sản xuất phải thay đổi nhanh chóng tùy theo biến chuyển mới của thị trường để tránh thặng dư hàng phải giảm giá hoặc quá thiếu hàng bán lúc đang cần.

Đối với nhà nước, lợi nhuận không là mục đích chính để tránh tham nhũng và tạo bình đẳng trong cạnh tranh. Do cấu trúc nhà nước nặng nề hơn một công ty, không bén nhạy trong cải thiện mặt hàng, không theo kịp nhu cầu thị trường, tốt nhất nhà nước chỉ làm hoặc tham gia làm những việc mà tư nhân khó hoặc không thể làm như năng lượng nguyên tử, mạng lưới giao thông đường bộ, hàng không và sắt, ...Về phân phối cũng nên để tư nhân phân phối hàng hóa.

Nhà nước chỉ kiểm soát coi xem mạng lưới phân phối có đầy đủ cho mọi vùng, giá cả và chất lượng phải bảo đảm. Tự do cạnh tranh không có nghĩa là công ty giàu tự do luôn bán phá giá để giết các công ty nho nhỏ.

Nhà nước chỉ cùng tham gia với các tổ chức phi chính phủ phân phối hàng hóa dạng phúc lợi xã hội.

Nói tóm lại để bảo đảm công bằng xã hội (gọi là CNXH ???), :

- nhà nước chỉ cùng bàn bạc với các công đoàn, các đại diện công ty, các đại diện tổ chức phi chính phủ, để có ý tưởng soạn thảo luật, thỏa thuận mức lương tối thiểu, ...

- nhà nước chỉ cùng tham gia lo giám sát thật tốt việc phân phối hàng hóa, chất lượng, giá cả.

- nhà nước chỉ làm trực tiếp việc tổ chức đào tạo tay nghề free cho người thất nghiệp, tổ chức hội thảo với các công ty để nắm bắt thị trường tay nghề, thu thuế đầy đủ để lo bảo hiểm ý tế, tiền trợ cấp xã hội và quỹ hưu trí.

- nhà nước chỉ tham dự trực tiếp vào một số thuốc tây để giảm và ổn định giá tùy theo một số loại đối tượng xã hội.

- nhà nước chỉ tổ chức hội thảo với các đại diện ngành nghề, công ty để biết khó khăn và nhu cầu của họ trong việc hỗ trợ vốn cho các startup, giảm thuế, ...

- nhà nước tổ chức hội thảo với các đại diện ngành nghề, công ty cùng các đại học để khuyến khích hỗ trợ nghiên cứu khoa học.
...

Nhà nước không cần trực tiếp sản xuất vì thực tế thế giới cho thấy các công ty nhà nước không đem lại hiệu quả mong muốn

Ở đây tôi nói về nhà nước pháp quyền chứ không thể để một đảng phái nào (cho dù gián tiếp) làm các việc trên vì lúc đó không còn là nhà nước pháp quyền nữa

VN trước hết phải lo có một nhà nước thật sự pháp quyền. Trong giai đoạn hiện nay, tham nhũng tràn lan, kỷ luật bị chà đạp, thượng tôn Pháp luật phải là trên hết và bình đẳng áp dụng cho toàn dân. Điều 4 của HP không phù hợp để tạo ra một nhà nước thật sự pháp quyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét