Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Hãy sống vì hôm nay, vì ngày mai

Tịnh Ngọc

                              

Các bạn đang sống ở thời đại nào?

Các bạn sống vào thời kỳ của cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh hay các bạn đang sống ở thế kỷ thứ hai mươi mốt với bối cảnh sinh hoạt của nước Việt Nam trong khung cảnh của thế giới bị chế độ cộng sản kềm hãm, chà đạp đến tận đáy địa ngục?

Cộng sản là ai?

Chế độ cộng sản gồm có những ai? Giá trị, tài năng, nhân phẩm của những cá nhân ấy như thế nào?

Thế giới đang sống như thế nào?

Vấn đề của xã hội Việt Nam hôm nay là gì? Vấn đề của chính các bạn hôm nay là gì?

Hãy giải quyết những vấn đề của các bạn trong bối cảnh thế giới, bằng những phương tiện mà thế giới hiện đại đang cung cấp cho các bạn.

Hãy mạnh dạn thẳng bước về tương lai. Nhìn lại quá khứ chỉ để có thêm phần nào kinh nghiệm.

Ngày đã qua không ai kéo nó lại được.

Con người luôn thay đổi. Thế giới luôn thay đổi. Thay đổi theo sự thay đổi của thế giới và bằng phương tiện của thế giới là kỹ thuật chính để sinh tồn.Khó khăn nào cũng có nguyên nhân, lấy đi nguyên nhân làm nãy sinh vấn đề, khó khan sẽ không còn nữa.

Cổ máy có bộ phận hư, phải thay thế bộ phận ấy.

Cổ máy đã quá lỗi thời, hãy dẹp bỏ cổ máy ấy. Mua một cổ máy hiện đại hơn để dùng

Chế độ cộng sản quá tồi. Hay thẳng tay dẹp bỏ nó.

Con người cộng sản quá tồi, hãy dẹp bỏ những cá nhân ấy.

Những con người trưởng thành từ chế độ cộng sản, nhưng lương tâm người ta trong sáng, người ta thấy được con đường đúng đắn phải đi, người ta sẵn sàng từ bỏ chế độ u ám, ác ôn hiện tại, người ta sẵn sàng hội nhập với sinh hoạt thế giới, đấy là những con người Việt Nam.

Hãy dứt khoát với quá khứ. Đừng băn khoăn với quá khứ. Không ai có thể sống với quá khứ khi không ai có thể làm cho hôm nay trở thành hôm qua. Không ai có khả năng làm cho thời gian đứng lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét