Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

NHÂN QUYỀN CHO TOÀN THỂ MỌI NGƯỜI VIỆT NAM!

Nghìn năm Âu Lạc


                                     

Tiếp tục phổ biến tinh thần của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là phương pháp hữu hiệu để cứu nguy toàn dân và tổ quốc Việt Nam

Tập họp nhau vui vẻ, phân phát những tập sách Tuyên Ngôn Nhân Quyền, sinh hoạt, trao đổi ý kiến, giải thích, hướng dẫn ý nghĩa của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là sinh hoạt giáo dục công dân mang tính văn hóa toàn cầu, nhưng cấp lãnh đạo cộng sản lại hạ lệnh cho công an phải phá cho được sinh hoạt mang tính văn hóa cao này của đồng bào bằng những hành động tấn công, hành hung, ném mắm tôm vào đám đông công chúng…

Những hành động này làm cho công chúng, đồng bào Việt Nam khắp nước, khắp thế giới nhận rõ hơn nữa:

1- Công an cộng sản chỉ là những phần tử côn đồ từ bản chất!

2- Nhất định phải đàn áp dân chúng bằng mọi giá! Hành động này của những kẻ lãnh cộng sản cho thấy rõ ràng là bọn người này sợ dân chúng hiểu biết nhiều về Nhân Quyền!

3- Chúng không muốn cho dân chúng biết nhiều về Nhân Quyền để chúng dễ dàng tiếp tục áp bức, cướp bóc tài sản, của cải và tương lai của người dân mọi thế hệ! Lãnh đạo của cộng sản rõ ràng chỉ là những tên chính trị gia lưu manh, không hơn, không kém! Hay có thể nói cách khác, lãnh đạo cộng sản là những tên lưu manh học làm chính trị!Sự việc tuổi trẻ, đồng bào Việt Nam tự động tập họp nhau trong các sinh hoạt về QUYỀN SỐNG CON NGƯỜI là một cách đồng bào, tuổi trẻ Việt Nam nói lên khát vọng mãnh liệt về Dân Chủ, Nhân Quyền của toàn dân nhưng nói một cách ôn hòa để cho những người lãnh đạo cộng sản biết khát vọng vô cùng bức thiết vào thời điểm lâm nguy này của toàn dân tộc mà mau chóng thay đổi con đường đang đi.

Khi nói: “Toàn dân tộc lâm nguy”, trong đó có số phận của mọi người cộng sản và gia đình của những người này.

Nhưng những người lãnh đạo của chế độ cộng sản đã không chịu hiểu, cố tình không muốn hiểu mà lại chủ tâm tiếp tục tấn công, đàn áp đồng bào, tuổi trẻ thông minh, hết sức trong sáng của Việt Nam!
Rõ ràng những tên chính trị gia lưu manh lãnh đạo cộng sản cố tâm đẩy toàn dân Việt Nam bao gồm mọi người cộng sản và gia đình của những người này vào ách nô lệ của Trung cộng cho bằng được!
Tình hình này cho thấy;

1- Những tên lãnh đạo cộng sản đang lo sợ chế độ ăn cướp, bán nước của chúng sụp đổ!

2- Đồng bào, các bạn trẻ Việt Nam hãy tiếp tục tổ chức những sinh hoạt hết sức cần thiết cho mình, cho toàn xã hội như những sinh hoạt vừa qua.

3- Hãy kêu gọi thêm thật nhiều bạn trẻ, sinh viên, và thật nhiều đồng bào mọi giới tích cực tham dự sinh hoạt lành mạnh, bổ ích thiết thực cho đời sống của mọi người, mọi gia đình như sinh hoạt phổ biến, thảo luận về Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này. Sinh hoạt phổ biến Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vô cùng quan trọng cho sự sống hiện tại và tương lai của mọi người, mọi thế hệ trẻ Việt Nam.

4- Lãnh đạo cộng sản đang rất lo sợ. Lo sợ là việc của những tên lưu manh chính trị, nhân dân ta hãy kêu gọi nhau, toàn xã hội hãy cùng nhau làm điều phải làm.

5- Chế độ cộng sản bất lương, bán nước này chỉ có thể thay đổi khi những tên lưu manh chính trị thực sự biết sợ sức mạnh đoàn kết của toàn dân. Đây là con đường không đổ máu để giải phóng toàn dân Việt Nam.

6- Mỗi người một bàn tay, 90 triệu người Việt Nam cùng một tiếng nói. Tất cả mọi người hãy cùng thét to lên:


Hãy tiếp tục việc phân phát, phổ biến tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Tiếp tục việc phân phát, phổ biến tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là con đường cứu nguy hiệu quả cho đồng bào, tổ quốc Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét