Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

THÔNG BÁO THÀNH LẬP HỘI TỪ THIỆN BẦU BÍ TƯƠNG THÂN


ĐIỀU LỆ HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN

Xét thấy:

- Dù thế giới đang phát triển về mọi mặt nhất là vấn đề Nhân quyền, nhưng ngược lại, ở Việt Nam ngày càng có nhiều tù nhân lương tâm và dân oan chỉ vì họ dám thực thi quyền con người của mình.

- Tù nhân lương tâm và dân oan Việt Nam ngày càng bị quy chụp bởi những tội danh mơ hồ và tùy tiện.

- Chế độ nhà tù Việt Nam hoàn toàn xa cách thảm hại so với mọi quy chuẩn về nhà tù nói riêng và Nhân quyền nói chung trên thế giới.

- Tù nhân lương tâm Việt Nam đang chịu một chính sách trù dập có hệ thống từ sinh hoạt trong đời sống hàng ngày trong tù cho đến việc bị chuyển đến các trại tù ngày càng xa gia đình, gây nên muôn vàn khó khăn cho việc thăm nuôi, dần làm cho gia đình tù nhân nản chí vì quá vất vả và tốn kém.

- Quy định của các trại tù đều ghi rõ tù nhân tương thân giúp đỡ lẫn nhau, tù thường phạm là vậy nên tù nhân lương tâm và dân oan càng cần được chia sẻ và giúp đỡ.

Chúng tôi, những người có tên sau đây, quyết định đồng sáng lập Hội Bầu Bí Tương Thân với mục đích góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và sự đơn độc cho tù nhân lương tâm, dân oan và gia đình của họ bằng việc hỗ trợ vật chất và chia sẻ tinh thần. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Tên gọi, bản chất và mục tiêu

- Tên đầy đủ: Hội Bầu Bí Tương Thân (sau đây gọi là Hội). Hội không có tên tiếng Anh hay tên gọi nào khác. Trang mạng xã hội: Facebook: Bầu Bí Tương Thân; Blog: Bầu Bí Tương Thân, Email: baubituongthan@gmail.com

- Ngày thành lập: 11-12-2013 tại Hà Nội.- Bản chất của Hội là một tổ chức xã hội dân sự, phi lợi nhuận và thiện nguyện. Hội hình thành và hoạt động hoàn toàn trên cơ sở tình nguyện và nhằm mục đích duy nhất là từ thiện.

- Mục tiêu của Hội nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và sự đơn độc cho tù nhân lương tâm, dân oan và gia đình của họ bằng việc hỗ trợ vật chất và chia sẻ tinh thần.
- Nguyên tắc làm việc và cũng là slogan của Hội: 

TRUNG THỰC, CẨN TRỌNG VÀ TIẾT KIỆM
ĐIỀU ĐÚNG QUAN TRỌNG HƠN ĐIỀU MÌNH THÍCH
KIÊU NGẠO LÀ NGUỒN GỐC CỦA TỘI ÁC, NGU DỐT VÀ CHIA RẼ
HẠNH PHÚC KHI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC VÀ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

- Sinh hoạt nội bộ: Hội chưa có văn phòng, trụ sở. Các thành viên của Hội tự trang bị phương tiện làm việc và tự đóng góp chi phí cho sinh hoạt nội bộ của Hội. Thành viên của Hội làm việc không lương mà chỉ có chi phí cho việc đi cùng người nhà của tù nhân lương tâm và dân oan vào thăm người tù, trong trường hợp cần thiết theo Điều 2.3

- Hội công khai về thành viên và các hoạt động của Hội: CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ CHÚNG TÔI LÀM GÌ; THU CHI TÀI CHÍNH CHI TIẾT ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG trước ngày 15 của tháng sau trên trang mạng của Hội; Lịch trình thăm nuôi tù nhân; Báo cáo chuyến đi thăm nuôi tù nhân ...

Điều 2: Hoạt động

- 2.1 Hỗ trợ cơ bản và thường xuyên theo thứ tự ưu tiên như sau: 1: Hỗ trợ phần nào chi phí sinh hoạt hàng tháng cho tù nhân lương tâm; 2: Hỗ trợ chi phí đi lại cho người thân của tù nhân lương tâm vào thăm; 3: Để tiết kiệm và hỗ trợ nhiều hơn cho tù nhân và dân oan, Hội chỉ chi trả cho nhiều nhất là hai thành viên của Hội đi cùng người nhà vào thăm người tù.

- 2.2 Hỗ trợ theo trường hợp đặc biệt: tùy theo tính chất từng sự việc xảy ra Hội sẽ quyết định: hỗ trợ gia đình tù nhân lương tâm đặc biệt khó khăn (ví dụ: hỗ trợ học phí, tiền chữa bệnh cho người thân của tù nhân lương tâm, tiền phúng viếng tù nhân, người nhà của tù nhân, dân oan qua đời); hỗ trợ dân oan đặc biệt khó khăn ... 

- 2.3 Trong khả năng của mình, các thành viên của Hội chủ động tìm hiểu và liên hệ với người nhà tù nhân lương tâm và dân oan. Hội chào đón người nhà tù nhân và dân oan chủ động liên lạc với Hội để báo tin về trường hợp, vụ án của mình và của người thân. Hội công khai lịch trình thăm nuôi người tù tháng sau vào ngày 25 tháng trước. 

- 2.4 Để thuận lợi và đơn giản nhất cho việc đi cùng người nhà thăm nuôi người tù, thành viên của Hội tùy chọn trường hợp nào mình có thể đi và đăng ký với Ban Điều hành. Ban Điều hành tùy thuộc vào kinh phí và mức độ cần thiết, sẽ quyết định cử (các) thành viên đó đại diện cho Hội cùng đi thăm nuôi người tù và chi trả chi phí đi lại cho các thành viên này, nhưng chỉ chi trả tối đa cho hai thành viên. Ngoài ra Hội cũng khuyến khích các thành viên khác đi cùng và tự chi trả cho chuyến đi.

Điều 3: Nguồn quỹ

- 3.1 Hội kêu gọi và tiếp nhận đóng góp tài chính là tiền Việt hoặc ngoại tệ, của cá nhân và tổ chức là người Việt Nam và người nước ngoài, ở Việt Nam và ở nước ngoài, với điều kiện sự đóng góp này không đi kèm bất kỳ sự can thiệp ở bất kỳ mức độ nào vào các hoạt động của Hội.

- 3.2 Cách tài trợ góp quỹ: 

1: Gửi vào tài khoản của Hội: 

Tài khoản tiền Việt số ………… ngân hàng ………............. 

Tài khoản ngoại tệ số ………….. ngân hàng………….........

2: Chuyển trực tiếp cho các thành viên của Hội bằng cách liên lạc với bất kỳ thành viên nào của Hội.

- 3.3 Hình thức tài trợ góp quỹ: 1: Không xưng tên; 2: Yêu cầu không nêu tên (nhà hảo tâm cho biết tên nhưng yêu cầu Hội không công bố tên ra ngoài); 3: Ghi tên, địa chỉ đầy đủ.

- 3.4 Hội công khai thu chi hàng tháng dù có hay không có tài trợ (thu), có hay không có hoạt động (chi).

- 3.5 Quý vị hảo tâm muốn giúp đỡ chi phí hoạt động cho cá nhân thành viên của Hội xin gửi riêng đến thành viên đó và nói rõ mục đích. Sự tài trợ này đương nhiên không đưa vào quỹ của Hội.

Điều 4: Kỷ luật công tác 

Thành viên của Hội không được nhân danh Hội làm bất kỳ việc gì vì lợi ích cá nhân và không phù hợp với tiêu chí và các quy định của Hội. Thành viên của Hội phải luôn đề cao uy tín và hình ảnh của Hội bằng cư xử trung thực, cẩn trọng, nhiệt tình và luôn tiết kiệm VÌ HỘI LÀ MỘT TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN.

4.1 Khi tiếp nhận tài trợ của nhà hảo tâm chuyển trực tiếp cho các thành viên, nhằm phòng tránh trộm, cướp và cạm bẫy của các thế lực thù địch cũng như tránh những hiểu lầm đáng tiếc giữa nhà hảo tâm và thành viên, giữa thành viên và Hội, thành viên phải tuân thủ triệt để quy định sau:

- Khi tiếp nhận tài trợ của nhà hảo tâm phải có (ít nhất) một thành viên khác của Hội đi cùng. Đề nghị nhà hảo tâm vui lòng chờ đến khi có thành viên khác đi cùng. Nếu nhà hảo tâm không đồng ý thì xin lỗi không thể đến được.

- Không đi nhận tài trợ trực tiếp của nhà hảo tâm trước 8h sáng và sau 8h30 tối.

- Có thể từ chối tiếp nhận tài trợ, khi, dựa trên suy luận và linh cảm của mình, thấy rằng việc nhà hảo tâm hẹn gặp là nguy hiểm về địa điểm, thời gian... (dấu hiệu một âm mưu); hoặc nhà hảo tâm thay đổi quá 2 lần cuộc hẹn gặp (thể hiện thái độ không nghiêm túc). Thành viên báo lại với Ban Điều hành trường hợp này để chia sẻ rút kinh nghiệm cho những thành viên khác.

- Kiểm tra kỹ xem tiền thật hay giả, viết giấy biên nhận, cùng ký đưa cho nhà hảo tâm. Hội không chấp nhận bất kỳ tố cáo nào về việc tài trợ mà không có biên nhận làm bằng chứng. 
- Sau khi tiếp nhận tài trợ, thành viên báo ngay cho Ban Điều hành và trong vòng 3 ngày phải chuyển số tiền tài trợ cho thủ quỹ.

Thành viên phải giải thích đầy đủ các quy định cho nhà hảo tâm, để, nếu nhà hảo tâm không tài trợ nữa thì vẫn giữ sự tôn trọng đối với Hội, vì, dù sao thì tiền vẫn ở trong túi nhà hảo tâm. 

4.2 Khi đi thăm nuôi tù nhân lương tâm, dân oan 

- Thành viên được khuyến khích chia sẻ thông tin kịp thời về vụ án, vụ việc và hoàn cảnh của họ ra công luận ngay khi có thông tin, lịch trình. 

- Sau khi chuyến thăm kết thúc, trong vòng 3 ngày, thành viên phải viết báo cáo về chuyến đi và gửi cho Ban Điều hành để công bố. Thành viên có toàn quyền công bố báo cáo đó trên trang mạng của riêng mình sau khi đã gửi bản báo cáo cho Ban Điều hành. 

Hình thức (viết tay hay vi tính) và văn phong tùy ý mỗi thành viên nhưng phải bảo đảm các thông tin: tên thành viên, số điện thoại, ngày tháng, nơi xuất phát, nơi đến, tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người thân của tù nhân, tên, tuổi tù nhân, nội dung cơ bản về án tù, hoàn cảnh gia đình tù nhân, số tiền tài trợ người tù, chi phí chuyến đi.

Điều 5: Tổ chức của Hội, tham gia và dừng tư cách thành viên

- Hội có một Ban Điều hành, gồm Trưởng Ban, hai Phó Ban (trong đó có một Phó Ban kiêm Thủ quỹ) và một Trợ lý. Ban Điều hành có chức năng điều phối, quản lý công việc của Hội về đối nội cũng như đối ngoại. Ban Điều hành được các thành viên bầu lên theo nhiệm kỳ một (01) năm.

- Thành viên sáng lập là những thành viên đã ghi danh khi công bố thành lập Hội.

- Thành viên có thể dừng tư cách thành viên bất kỳ khi nào vì bất kỳ lý do gì bằng một tuyên bố gửi đến Ban Điều hành. Thành viên phải báo cho Ban Điều hành 3 ngày trước khi công bố quyết định. Thành viên đó hoặc Ban Điều hành có thể yêu cầu tổ chức cuộc họp để các bên có thể giãi bày khúc mắc, nếu có. Việc có hay không có cuộc họp này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định dừng tư cách thành viên. Tất cả những công việc mà thành viên này đang thực hiện theo đúng như điều lệ của Hội sẽ được Hội đương nhiên tiếp nhận và thực thi bình thường. Tuyên bố dừng tư cách thành viên có hiệu lực ngay khi công bố. 

- Một thành viên có thể bị dừng tư cách thành viên khi: 1: Vi phạm Điều lệ của Hội, đã bị Ban Điều hành nhắc nhở ba (03) lần, 2: Không đủ năng lực để tiếp tục hoạt động, ví dụ để mất tiền tài trợ quá hai (02) lần ... 

- Hội đón chào những người đồng cảm và đồng ý với điều lệ của Hội tham gia thành viên. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng các hình thức có thể.

Một người tham gia thành viên hay bị dừng tư cách thành viên khi có 2/3 số thành viên của Hội tại thời điểm đó trong đó có đủ bốn (04) thành viên Ban Điều hành thông qua.

Điều 6: Tù nhân lương tâm và dân oan

- Tù nhân lương tâm là tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo và tù nhân bị quy chụp cho các tội danh khác nhưng được dư luận quan tâm và Hội coi họ là tù nhân lương tâm. 
- Dân oan có thể là người bị tù oan, người đi khiếu kiện oan sai, người bị nhân viên nhà nước đối xử oan ức, người bị tù vì những hành vi phản kháng và bị quy vào các tội danh như chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích ..v..v.. mà dư luận quan tâm cũng như Hội xét thấy hành vi của họ là do bất đắc dĩ, uất ức, phẫn nộ vì bị oan sai mà gây nên.

Điều 7: Tạm ngưng hoạt động và giải tán Hội

7.1 Hội tạm ngưng hoạt động khi:

- Các thành viên Hội quyết định tạm ngưng hoạt động vì bị đàn áp không thể duy trì hoạt động bình thường của Hội.

- Ban Điều hành không có đủ 4 thành viên trong suốt 6 tháng.

- Hội không có ngân quỹ để tiến hành bất kỳ hoạt động nào trong suốt 6 tháng.
- Thời gian tạm ngưng hoạt động tối đa là 6 tháng và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 6 tháng.

7.2 Hội giải tán khi:

- Các thành viên quyết định giải tán Hội.

- Sau 4 lần gia hạn tạm ngưng hoạt động mà Hội vẫn không thể hoạt động trở lại được. Điều này không áp dụng khi Hội buộc phải tạm ngưng hoạt động vì lý do bị đàn áp như ghi tại điều 7.1 nêu trên.

Điều 8: Phạm vi hoạt động thời kỳ đầu

Xét thấy điều kiện về tài lực và nhân lực của Hội còn hạn chế, nên trong thời kỳ đầu thành lập Hội quyết định: 

- Phạm vi thăm nuôi tù nhân là các trại tù trên toàn Bắc bộ cho đến Đà Nẵng. 

- Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng cho người tù là một (01) triệu đồng.

- Mức hỗ trợ chi phí đi lại thăm nuôi cho người thân của người tù tùy vào chi phí cho 
phương tiện chuyên chở và thời gian đi lại nhưng không quá ba (03) triệu đồng một lần thăm nuôi.

- Mức hỗ trợ chi phí cho thành viên của Hội đi cùng người thân thăm nuôi người tù không quá mức hỗ trợ chi phí đi lại cho người thân đó, và tối đa hỗ trợ cho hai (02) thành viên cho mỗi chuyến đi.

Điều 9: Thay đổi điều lệ và cơ cấu

9.1 Các quyết định của Hội được thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội trong đó có đủ 4 thành viên của Ban Điều hành đồng ý.

9.2 Điều lệ của Hội có thể được sửa đổi, cơ cấu của Hội có thể thay đổi theo nhu cầu hoạt động và phát triển nhưng không được trái với mục tiêu ban đầu và bản chất của Hội.

Hà Nội ngày 11.12.2013
Các thành viên sáng lập đã ký thông qua:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN

Stt Họ và tên
Địa chỉ Số điện thoại
1 Lê Hùng -1949 
Biên tập viên Nxb Thanh Niên về hưu
Trưởng Ban Điều hành
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004358494935&fref=ts

33 Phố Chùa Láng – Khu trường đoàn trung ương, Đống Đa, Hà Nội 0913341791
2 Nguyễn Tường Thụy - 1952 
Cựu chiến binh, nhà văn, nhà báo 
Phó Ban Điều hành
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 0983485952

3 Lê Hồng Phong - 1972 
Kế toán viên
Phó Ban Điều hành kiêm Thủ quỹ
https://www.facebook.com/thiennhan.le?fref=ts
Số 20 ngõ 575 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 0904138990

4 Lê Thị Công Nhân – 1979 
Luật sư – Tù nhân lương tâm
Trợ lý Ban Điều hành P.316 A7 Tập thể VPCP ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 01205115496

5 Lê Gia Khánh – 1933 
Tù nhân chính trị 51 Ngõ Chùa Liên Phái-Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 01675694263

6 Nguyễn Anh Dũng - 1947 
Cựu chiến binh, nhà giáo, nhà báo
https://www.facebook.com/thiennhan.le?fref=ts
Số 5 Ngách 12/87 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 01247989936

7 Nguyễn Thị Huần - 1955 Dân oan
https://www.facebook.com/nguyenthi.huan.77?fref=ts
Xóm Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 01223247067

8 Trương Văn Dũng – 1958 Dân oan
https://www.facebook.com/truong.v.dung.73?fref=ts
Số 69 ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 0973090713

9 Trần Thị Nga -1977 Dân oan
https://www.facebook.com/thuyngahanam?fref=ts 
Số 255 đường Trần Thị Phúc, tổ 8, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam 0972572585

10 Ngô Quỳnh - 1984 
Tù nhân lương tâm
https://www.facebook.com/quynh.ngo.969?fref=ts 
Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang 0913934531

Chúng tôi, những thành viên đồng sáng lập vui mừng đóng góp ban đầu cho Hội

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BAN ĐẦU CHO HỘI

STT Họ và tên Số tiền vnd Thời gian Địa điểm Ghi chú:

1 Nguyễn Tường Thụy 200,000 11.12.2013 Hà Nội Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ

2 Lê Thị Công Nhân 500,000 11.12.2013 Hà Nội Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ

3 Nguyễn Thị Huần 100,000 11.12.2013 Hà Nội Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ

4 Lê Gia Khánh 200,000 11.12.2013 Hà Nội Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ

5 Nguyễn Anh Dũng 200,000 11.12.2013 Hà Nội Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ

6 Trương Văn Dũng 500,000 11.12.2013 Hà Nội Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ

7 Lê Thiện Nhân 300,000 11.12.2013 Hà Nội Chuyển trực tiếp cho Thủ quỹ

Tổng 2,000,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét