Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Mầm mống mất nước hiện nay không phải là vô căn cứ

Nguyễn Bắc Sơn, TP Vinh                       

                                            

Người Hoa Kiều mỗi ngày di dân qua Hoa Kỳ khoảng 1.000 người! Nhưng Hoa Kỳ không lo sợ vì văn hoá của Hoa Kỳ cao và văn minh hơn Trung Hoa, nên đồng hoá Hoa Kiều rất dễ dàng! Chỉ sau một hay 2 thế hệ là con em người Hoa di dân sẽ biến thành người Mỹ và phục vụ cho quyền lợi người Mỹ! Cứ nhìn ông đại sứ người Mỹ gốc Hoa tại Bắc Kinh (David Locke) thì thấy là ông ta vẫnchống lại Trung Quốc chứ không bênh vực Đảng CSTQ nên bọn người Hoa có đầu óc Đại Hán rất ghét ông ta, gọi ông ta là...chó!


Người Tàu có tính xấu là cái gì cũng cho mình là nhất, là số một... và họ cho rằng bất cứ người Hoa nào dù mang quốc tịch khác cũng phải phục vụ cho TQ và có sứ mạng là bành trướng Đại Hán! Cho nên họ nghiêm cấm phụ nữ TQ lấy chồng ngoại, còn thanh niên Hoa thì có quyền lấy vợ ngoại và phải có nhiệm vụ đồng hoá vợ và con cái mình thành người Hoa chứ không chịu đồng hoá với quê vợ!

Chúng ta thấy guơng của Trọng Thuỷ, Mỹ Châu thì biết là người Hoa lấy vợ ngoại đều có giấc mộng thôn tính! Đời nhà Triệu, cũng vì Cù Thị có tình nhân người Hán là An Quốc Thiếu Quí nên đã dụ Cù Thị đem giang sơn xã tắc cho nhà Hán! Guơng lịch sử để lại phải suy xét!

Vì vậy, nếu VN, Lào, Kampuchea có hàng nghìn người Nhật, Hàn, Mỹ, Pháp qua làm ăn và lấy vợ định cư thì không cần phải lo sợ vì tất cả thanh niên của họ đều sốt sắng lấy quê vợ làm quê huơng của mình. Còn người TQ thì khác, phải đề phòng là vậy!

Hoa Kỳ là siêu cường và có văn hoá cao nên họ cho phép Hoa Kiều qua định cư vì họ biết là dù anh có giỏi, có hay cỡ nào thì con cái anh cũng sẽ bị văn hoá Mỹ đồng hoá! Vả lại, nếu anh không chịu đồng hoá vào giòng chính của Mỹ Mỹ thì anh chỉ có khả năng đi bán...hủ tiếu là cùng! Không ngoi lên được trong xã hội Mỹ!

Người Hoa đến VN hay các nước Đông Nam Á thì khác. Do lòng tự tôn của họ rất cao nên họ xem các dân tộc các nước ĐNA thấp kém hơn văn hoá TQ! Cho dù phải tha phương cầu thực vì chính xã hội của họ cũng tranh giành, chém giết man rợ, nhưng họ vẫn nghĩ là văn hoá họ cao, họ phải đồng hoá các dân tộc khác chứ không chịu hoà nhập để bị đồng hoá!

Chưa kể người Hoa tại các nước Đông Nam Á lại bị xúi dục bởi các lãnh tụ Đại Hán như Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch (người đã vẽ ra đường lưỡi bò trên biển Đông Nam Á), Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình...

Đầu thế kỷ 20, trên đường đi vận động cho Cách Mạng Tân Hợi 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh, Tôn Dật Tiên có ghé Chợ Lớn ở Saigon diễn thuyết kêu gọi Hoa Kiều phải hướng về Trung Hoa và phải giữ bản sắc văn hoá, không để bị người Việt đồng hoá!!!

Thay vì kêu gọi Hoa Kiều là mình ăn cơm VN, uống nước VN thì phải nhớ ơn và có bổn phận làm giàu cho đất nước mình đang ở, đồng thời đóng góp vào công cuộc đấu tranh ở quê nhà, vừa vẹn toàn Trung (với đất nước), Hiếu (với quê huơng thứ 2 của mình là VN) thì ông Quốc Phụ Tôn Dật Tiên lại hẹp hòi hô hào một cách... Đại Hán như vậy!

Mầm mống mất nước hiện nay không phải là vô căn cứ vì cứ nhìn và so sánh 16 ông bà trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN cầm quyền với 9 ông Bộ Chính Trị của TQ thì thấy tài năng và trí tuệ đã không tuơng xứng rồi : 16 ông bà trong BCT VN học thức kém, hiểu biết về lịch sử dốt (chưa có một ông bà nào thuộc lòng một cuốn Việt Nam Sử Lược dày khoảng 200 trang của học giả Trần Trọng Kim), tầm nhìn chiến lược thuộc loại ngu và kém cỏi vì chỉ lo tham nhũng, chạy chức chạy quyền thì làm sao đối đầu với 9 tên trong Bộ Chính Trị Trung Quốc với học vấn cao, thông thạo lịch sử
và có niềm tự hào Đại Hán đang muốn thực hiện một Giấc Mơ Trung Hoa?

Trong cuộc chiến chống ngoại xâm, nhà lãnh đạo có văn hoá kém hơn đối thủ thì thua là cái chắc! Nếu nhà Trần vào thế kỷ 13, ngoài tinh thần đoàn kết của quân dân Đại Việt, các nhà lãnh đạo như vua Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo và các tướng lãnh khác văn hoá không cao hơn Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Toa Đô thì chắc không bao giờ thắng trận!

1 nhận xét: