Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Tâm địa xấu xa, bản chất xảo trá, bịp bợm, láo khoét của Nguyễn Trọng Lú đã lộ!

Cù Lần Lửa
                  

"Tiếp tục khẳng định Nhà nước [ta] là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo."

Tôi đọc câu này nhiều lần để thấy cái tâm địa xấu xa và cái bản chất xảo trá, bịp bợm, láo khoét của tên nguyễn phú trọng và cái gọi là đảng cướp trá hình cs VN như sau:


"Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân ...."Của nhân dân nào? Do nhân dân nào đã lập ra cái nhà nước xhcn này hồi nào? ở đâu? Và nhân dân nào đã chọn cái nhà nước xhcn mà không chọn một NN nào khác?

Đã đến lúc nguyễn phú trọng và đảng cướp Cộng sản Việt Nam phải học cách ăn nói cho hợp lý, phải loại bỏ nhóm từ "do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo" vì cách vận hành của câu văn thật lủng củng và không mang một ý nghĩ cụ thể nào hết. Đã "do nhân dân" thì không thể "do Đảng Cộng Sản" cùng lúc được. Nghe rất chướng tai. 

"Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo"? Không được xảo ngôn như thế bởi vì đó là một sự tiếm quyền, lạm quyền. Nếu nói là "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" thì hãy để nhân dân lãnh đạo, đảng Cộng sản Việt Nam không được can dự vào, không được phép giành quyền lãnh đạo khi nhân dân chưa cho phép, nếu không thì đây là một sự chồng chéo, lạm dụng quyền bính của đảng cộng sản Việt Nam cho nên chúng ta gọi chúng là đảng cướp, là một băng đảng cướp bóc thì không được phép đứng ra lãnh đạo Nhân Dân. Một ngôi thì không thể có 2 vua, chính quyền của Nhân Dân thì phải trả lại cho Nhân Dân. Nhân Dân Việt Nam sẽ lựa chọn chính thể thích hợp để lèo lái gụồng máy Quốc Gia. Nhân Dân Việt Nam có đủ nhân lực, tài lực, trí lực để lãnh đạo, Nhân Dân có quyền định đoạt vận mệnh Quốc Gia, đó là quyền dân, là Dân Chủ , là quyền làm chủ của Nhân Dân không thể bị tước đoạt bởi đảng cộng sản Việt Nam.

68 năm thực hiện ở Miền Bắc, 38 năm ở Miền Nam, xã hội chủ nghĩa là một thực thể ma quỷ, đã không mang lại Tự Do, Hạnh Phúc, Độc Lập cho Dân Tộc VN thì cũng đủ để chứng minh nó là một thứ tà quyền đáng bị vứt bỏ. Nó chỉ hội tụ bằng những kẻ tham lam quyền năng, chức vị, lợi lộc cá nhân, những lợi ích nhóm thao túng quyền lực, tham nhũng, bán đứng Chủ quyền Quốc Gia, tài nguyên đất nước, làm tay sai ngoại bang tàu cộng, phản bội Nhân Dân thì nó không thể được chấp nhận trong xã hội VN, trong mọi cơ cấu tổ chức của Nhà Nước.

Đã không mang lại hiệu quả thì không đáng được tồn tại.

Nếu đảng Cộng sản Việt Nam hông tự động rút lui và trả lại đất nướcVN cho Dân Tộc VN thì Dân Tộc VN sẽ xóa tên đảng cướp Cộng sản Việt Nam bằng bạo lực Nhân Dân, tiến đến xây dưng một thể chế thật sự Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền. 

Tà quyền, đảng cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh trước khi quá muộn. Nhân Dân Việt Nam không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Tự Do hay là chết !

Đã không mang lại hiệu quả thì không đáng được tồn tại!

2 nhận xét: