Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Trí óc đảng cs là tai họa của người Việt Nam


Nguyễn Xuân Kiều, Cầu Giấy HN

                                   


Lãnh đạo cs Việt Nam: “Việt Nam – Trung quốc có cùng một chế độ chính trị vì thế cần phải nương vào nhau để sống”.

Cộng sản Việt Nam nương vào Trung quốc để sống sót thì đúng. Riêng Trung cộng chấp nhận tình trạng tương thân này chỉ với mỗi mục đích: Thôn tính hoàn toàn nước Việt Nam!

Trung cộng là một nước rộng về mặt địa lý, đông về dân số, chiều dài lập quốc trên dưới năm ngàn năm, nhưng nước Trung Hoa dưới chế độ cộng sản có nền văn minh chưa được phát triển!


Chế độ cộng sản vừa tàn ác lẫn lạc hậu, không lo nổi được cái ăn cho người Trung Hoa. Cho đến năm 1975, không kể về mặt vủ khí, trình độ kỹ thuật, văn minh của Trung Hoa hãy còn kém xa Việt Nam Cộng Hòa.

Kinh tế, kỹ thuật của nước Tàu cộng sản chỉ mới bắt đầu phát triển từ sau năm 1972 khi nước Mỹ khởi sự giúp đỡ cho sinh viên Trung Hoa du học ào ạt ở Mỹ. Kinh tế Trung cộng chỉ thực sự bắt đầu phát triển khi đầu tư của Châu Âu và Mỹ bắt đầu đem vào lục địa Trung Hoa để có được giá lao động rẻ, thuế vụ, tiền đầu tư vào cơ sở sản xuất rẻ chỉ trong thời gian có hạn định. Đổi lại Mỹ và Âu Châu đã tặng không cho Trung cộng mọi kỹ thuật sản xuất!

Khả năng sản xuất, hoạt động kinh tế của Trung cộng đi lên, thu nhập quốc gia của Trung cộng gia tăng, nhu cầu sống về vật chất của người dân Trung Hoa ở Hoa lục có được cải thiện so với thời kỳ Trung cộng hãy còn đóng kín với quốc tế từ 1972 trở về trước, nhưng để gọi Trung cộng là một cường quốc văn minh thì hoàn toàn sai lầm! Chế độ cộng sản Trung cộng chỉ biết xử sự trên sức mạnh của bạo lực và ngang ngược. Tự nguyện thực thi luật pháp quốc tế trong đời sống hàng ngày trong hành xử của Trung cộng là điều không thể tìm thấy nếu không có áp lực đồng loạt của cộng đồng quốc tế.

Vì sự tồn tại của những kẻ đứng đầu đảng cộng sản ở Việt Nam, những kẻ này chủ trương phục tùng Trung cộng để núp dưới đôi cánh bão vệ của Trung cộng nhằm kéo dài chế độ cs ở Việt Nam hầu thủ đắc quyền lợi cá nhân, nhóm lãnh đạo đảng cộng sản đã đẩy toàn dân Việt Nam và mọi đảng viên cộng sản vào tình trạng hiểm nghèo:

1- Hợp tác toàn diện với Trung cộng trong khi đảng cộng sản hoàn toàn bỏ ngỏ, không có phương cách nào ngăn chặn ảnh hưởng của Trung cộng nhanh chóng xâm nhập và tràn ngập vào bộ máy hành chính cai trị Việt Nam, kể cả tổ chức của đảng cộng sản. Hậu quả là Trung cộng đã mau chóng chiếm quyền kiểm soát và điều khiển đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện mưu đồ thôn tính Việt Nam vĩnh viễn theo hiệp ước đảng cộng sản đã ký với Trung cộng ở Thành Đô năm 1990: Đảng cộng sản (Việt) xin Trung cộng cho nhân dân Việt Nam được gia nhập cộng đồng văn minh Trung Hoa!!!

2- Cộng sản Trung Hoa với đặc tính văn minh và bản chất độc ác, tàn bạo, đương nhiên nó phải áp dụng kỹ thuật cai trị đặc thù của Trung cộng. Trung cộng phải cải tạo đảng cộng sản Việt thành một đảng cộng sản hoàn toàn như ý của Trung cộng muốn. Điều này đồng nghĩa với việc đảng viên cộng sản(Việt), vô số người sẽ bị thanh trừng theo với nhu cầu chấn chỉnh nội bộ trong hệ thống cộng sản Tàu: Diệt Tham Nhũng bằng mọi giá để đảng cộng sản Tàu không phải sụp đổ vì sự nổi dậy của người dân Trung Hoa.

3- Hợp tác toàn diện của đảng cộng sản đồng nghĩa với việc toàn dân Việt Nam, các thế hệ hiện tại và mọi thế hệ Việt Nam trong tương lai sẽ mất hết không còn gì, đất đai, tài nguyên quốc gia, công việc làm, an ninh cá nhân, văn hóa, tôn giáo, đạo đức, truyền thống…Trung cộng sẽ di dân vào Việt Nam, biến nước Việt Nam thành một tỉnh của Trung cộng; người Việt Nam phải hoàn toàn sống theo cách thức mà Trung cộng áp đặt cho 90 triệu người Việt Nam!

Vì lợi lộc cá nhân, nhóm lãnh đạo đảng cộng sản đã bán đứng, dâng trọn đất nước Việt Nam và số phận của 90 triệu người Việt Nam cùng mọi thế hệ tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vào tay của nước Trung Hoa cộng sản mà trình độ văn minh hãy còn quá đổi tệ hại!

Những sự đàn áp, hổn loạn trên khắp nước Việt Nam hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng ngột ngạt của một nhà tù khổng lồ trên toàn cỏi Việt Nam mà mỗi người Việt Nam, bất luận dân hay đảng viên cộng sản, mỗi người đều là một tù nhân đói khát, khổ sở, sống dật dờ trên đất nước của mình,như người Bắc Hàn hiện nay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét