Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Hãy sống và ngẫn đầu cao như Đỗ Thị Minh Hạnh.

Võ Đình Tuyết
                              
Sống như Việt Nam bây giờ là sống nhục.

Đất nước Việt Nam bây giờ chẳng làm gì ra hồn ngoài những công việc đí bắt bớ trẻ thơ như : Đỗ Thị Minh Hạnh và nuôi hận thù tất cả mọi người dân yêu nước.

Nhìn lại nước Đại Hán đang dần dà nuốt chửng Việt Nam mà chính quyền chỉ làm một cộng việc: Trả thù người dân Miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, triền miên, từ hải ngoại về tới quê nhà và củng cố quyền lực để giử chế độ tàn phá không thương xót quê hương Việt Nam.


Nhìn đất nước Đại Hàn dù cắt đứt ngăn chia, nhưng Nam Hàn vẫn phát triễn. Họ không có mặt trận giải phóng miền nam,không có đặt công phá rối, không có trí thức và sinh viên quậy phá đô thị. Nhìn lại 39 năm Nam Hàn đã được những gì và Việt Nam sau khi cộng sản thôn tính Miền Nam đã được những gì? Không cần phải trả lời khi nhìn tất cả những gì mà Nam Hàn đang ganh đua về kỹ thuật hiện đại trên thế giới.

Chính quyền cộng sản Việt Nam chỉ có một điều lo sợ là: họ mất quyền lực cai trị. Họ không cần phát triễn đất nước. Họ không cần cứu nguy dân tộc. Họ chỉ muốn duy trì hệ thống toàn trị và tìm mọi cách hủy diệt chệ độ VNCH còn sót lại dù hải ngoại hay trong nước. Họ triệt để dành mọi ưu thế để triệt hạ những người muốn dựng xây một quê hương Việt Nam tự do, no âm và công bằng.

Đỗ Thị Minh Hạnh, là tương lại tuổi trẻ Việt Nam biết hướng về một bình minh tươi đẹp.

Cô đã nhìn thấy được những giọt mồ hôi và nước mắt của những người lao động lương thiện Việt Nam. Cô tìm cách đứng ra bảo vệ họ bằng một lương tri tuổi trẻ khai phóng và trong sáng. Họng súng của đảng cộng sản Việt không tha cô và những bạn hữu của cô. Họ dành phần quyết định trên tất cả những sinh mạng của dân lành bằng cách cướp công của người dân lành. Dù chính họ mang danh bảo vệ người vô sản. Chính những lý do đó nên họ rất sợ những người trẻ như ĐỖ THỊ MINH HẠNH, HUỲNH THỤC VY.

Chúng Ta dù người Việt hải ngoại hay trong nước, hãy một lòng đứng về phía các em và gương cao ngọn cờ chính nghĩa Dân Tộc Việt Nam thì mới mong có ngày hy vọng mình sẽ bằng... Nam Hàn

Tuy cách so sánh đau lòng, nhưng đó là sự thật.

1 nhận xét: