Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Tin Đặc Biệt! Một bộ phận không nhỏ lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước bỗng dưng bị mất tích

Phóng Viên Lề Dân
                   

Gần đây, từ ngày 1-5-2014, khi bạn 16 vàng + 4 tốt Trung quốc cắm dàn khoan HD-981 trong vùng thuộc thềm lục địa Việt Nam, có một bộ phận không nhỏ lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước bỗng dưng bị mất tích, trong đó đặc biệt là các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch nước Trương tấn Sang.


Có tin nói các đồng chí nêu tên trên đang khẩn trương công tác tại hạm đội 2 cái tầu ngầm Việt nam mới lập tại Cam Ranh, và khi đã vào tầu ngầm thì không ai có thể biết được ở đâu vì đây là bí mật quốc gia. Dự báo thời tiết cho thấy Trung quốc sẽ rút dàn khoan vào tháng 8 năm 2014, và khi đó có khả năng rất cao các đồng chí lãnh đạo sẽ xuất hiện trở lại.

Nhưng cũng có nguồn tin từ ông giáo sư tiến sĩ về hưu Trần Hữu Dũng (Ohio, USA) cho rằng một số đang có thể có mặt ở Bắc kinh, có thể đã, đang và sẽ cư ngụ tại toà nhà đã dành riêng cho đồng chí Hoàng văn Hoan.

Thế nhưng nhân dân ta rất nóng lòng mong đợi tin, sự lãnh đạo, phát biểu các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước về các bất đồng cấp gia đình với nước bạn của Phùng đại tướng. 

Vì vậy nếu ai có biết tăm tích của một bộ phận không nhỏ các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước ta, cụ thể là các đồng chí nên tên trên, xin công bố ngay cho mọi người cùng biết.

Nếu đợi đến tháng 8, 2014 mới công bố thì tin đã trở thành cũ, ai cũng biết rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét