Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

"Xẩm Sờ Voi"

Lysucun

               

Trong dân gian có câu chuyện "Xẩm Sờ Voi", phần lớn người Việt Nam nào cũng biết. Đảng CSVN là một đảng có mức hoàn chỉnh khá cao, về các mặt tổ chức, xây dựng, nuôi dưỡng và lãnh đạo, vì họ đã kinh qua nhiều giai đoạn sống còn nghiệt ngã. Để rồi, bằng mọi thủ đoạn, mọi phương cách dù gian ác, hạ đằng đến đâu, cũng không từ, qua mặt hết, chiếm bằng được quyền hành. Để đến ngày hôm nay, họ nắm trong tay toàn bộ đất nước, quân đội, công an.


 Với ba triệu đảng viên, họ thống trị, o ép 80 triệu người dân không dám hó hé. Họ có đủ mọi đặc quyền đặc lợi vì thực tế, đảng độc quyền làm chủ đất đai, tài nguyên, rừng, biền, sông rạch. Vì thế, không phải là người gốc Cộng Sản, phân tách về CS, mô tả về Cộng Sản, thì lịch sử (qua báo chí, qua sách vở của phiá đối nghịch) đều đã chứng minh, phần lớn là sai bét, nhiều bài, nhiều cuốn, nhất là nội dung phân tách về chiến thuật, chiến lược của CS để từ đó, đề ra một phương cách chống lại: Kết quả là gần một thế kỷ nay, từ khi có cuộc chiến Quốc-Cộng, những người Không Cộng Sản chỉ toàn từ thua đến chết, từ tù đến tị nạn. Đọc những bài viết, cuốn sách nghiên cứu trên của đủ mọi trình độ của tác giả (không cộng sản), Bộ Chính Trị và Trung ương đảng của họ, chắc chỉ cười thầm và "tự sướng" mà nghĩ rằng: Tụi này chỉ giỏi tham mưu non - chữ của CS, chẳng rụng sơi lông chân nào của chúng ông.

Những người Không Cộng Sản, phần lớn còn mắc thêm một căn bệnh chết người khác: Đó là không thuộc bài, dù là những bài học được CS viết bằng máu và nước mắt của chính bản thân, gia đình, chòm xón, anh em, làng nước dân tộc mình. Bằng chứng là sau đại hội vừa rồi của Đảng CSVN, người thì bàn ông Dũng thắng, ông Trọng thua. Ông Dũng thế này, ông Sang thế khác. Họ căn cứ vào việc ông Nguyễn Bá Thanh và ông Huệ không được bầu vào Bộ Chính Trị mà suy diễn lung tung, mạnh người nào người nấy, cứ dùng cái sở học của mình mà luận. Họ quên ngay rằng, mới đây thôi, khi dư luận xầm xì cái mà các nhà trí thức XHCN gọi là "Văn Hóa Từ Chức" -thực ra đó chỉ là một tập quán chính trị từ chức, hay thông lệ từ chức thường xảy ra trong Chính quyền quản trị đất nước không hữu hiệu, ở các chế độ Dân Chủ, Tự Do- Đề nghị ông Nguyễn Tấn Dũng từ chức Thủ Tướng. Ông Dũng đã trả lời công khai, rõ ràng như thế nào? Rằng, đại để..."Tôi như thế nào Đảng biết tôi rất rõ.Đảng bảo tôi làm thì tôi làm, Đảng bảo tôi thôi thì tôi thôi".

Thế thì làm gì có chuyện ông Dũng dám chống ông Trọng là TBT. Kết tội ông Dũng thế này, thế kia, chỉ là một cú xì xú bắp. Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng cảnh báo nhau, này, thôi, gần 40 năm vơ vét một mình một chợ như thế là đủ rồi, không ngừng là chết cả lũ đó. Để tung hỏa mù và cũng để "thực hóa" nước cờ, phía đảng tung con bài Nguyễn Bá Thanh ra. Đồng chí Thanh chỉ mới nghe mình sẽ về Trung Ương thôi, đã mở loa "Bắt hết, nhốt hết", nghĩa là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Một đảng viên Cộng Sản lãnh đạo cả tỉnh Đà Nẵng mà lại thiếu chính trị như thế sao? Chẳng qua chỉ là cú dòn chiến thuật gỡ bí, một mặt răn đe nội bộ, mặt khác mang ý đồ tung hỏa mù cho quý vị tham mưu rằng: Chúng nó (DCSVN) chia năm sẻ bảy, sắp đánh nhau tóe máu, tan đến nơi rồi. Phe ta cứ tà tà xem phe nó hạ nhau. Mà trong cuộc đấu sống còn, thằng nào tà tà là thằng đó chết sớm. Nghi ngại ư?

 Chả thấy sau sau khi Họp đảng, Thanh, Huệ rớt đài, dù cả hai đều do TBT Nguyễn Phú Trọng đề cử. Mà TBT là ai? ông Dũng hay bất cứ ông nào ba đầu sáu tay nằm trong đảng, ăn bộc lộc đảng, hưởng quyền uy đảng mà lại dám chống đảng. Quân Ủy Trung Ương nằm trong tay ai? ông Dũng ư? Xin lỗi.

 Chuyện thực là con bài Thanh, Huệ chỉ mới ở nước cờ thứ hai, xì xú bắp trong nhân dân và răn đe trong đảng, "sẽ bắt hết, nhốt hết" đấy. Ngừng đi, để tới lúc đó đừng trách nhau, vì chất keo dính chúng ta không phải là Mác Lenin nữa, mà là quyền và tiền. Nay đủ rồi, chết đến nơi rồi. Từ bây giờ là ranh giới của tử thần đó, bảo trước không lại trách rồi ra tay hại nhau, thêm rách việc.

 Vậy mà, nay căn cứ vào hiện tượng ông Thanh, ông Huệ không được bầu vào BCT, và ông Trọng TBT than tính 17 mà nay chỉ mới 16 Ủy Viên, thất vọng và bị phe đồng chí X chơi thấy rõ. Đề từ đó, kết luận rằng đảng CSVN chia phe chia cánh, sắp tiêu, rồi laị manh nha định ra cả một "Xu Hướng Chính Trị..." nữa thì thật...làm sao, một con chim bị ná không giật thót mình cảnh giác?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét