Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

"Cuối thế kỷ 21 Việt Nam chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội".

Sư Chợ Gạo
             
                  

Đây là biện chứng "lú" của một người "lú", nó vô hại. Nhưng nếu người "lú" đó đại diện cho bộ máy khổng lồ có 3 triệu đảng viên thì hậu quả sẽ không thể tưởng và lường được. Và đây chỉ là phần nhỏ lược sử tiêu biểu cũng như tiến trình của "chủ nghĩa quá độ", một hệ quả tất yếu của "Chủ nghĩa Xã hội" của CHXHCNVN trong giai đoạn "quá độ tiến lên Chủ nghĩa Xã hội" của chủ nghĩa xã hội không tưởng:Chủ nghĩa xã hội độc tài, chủ nghĩa xã hội đảng trị, chủ nghĩa xã hội toàn trị, chủ nghĩa xã hội tham nhũng, chủ nghĩa xã hội bán biển, chủ nghĩa xã hội bán đảo, chủ nghĩa xã hội bán nước, chủ nghĩa xã hội rước Hán, chủ nghĩa xã hội liền sông, chủ nghĩa xã hội liền núi, chủ nghĩa xã hội cúi đầu, chủ nghĩa xã hội hữu nghị, chủ nghĩa xã hội Việt-Trung, chủ nghĩa xã hội vơ vét, chủ nghĩa xã hội ăn chia, chủ nghĩa xã hội bè nhóm, chủ nghĩa xã hội bảo kê, chủ nghĩa xã hội chìm xuồng, chủ nghĩa xã hội đấu đá, chủ nghĩa xã hội tập đoàn, chủ nghĩa xã hội đặc quyền, chủ nghĩa xã hội đặc lợi, chủ nghĩa xã hội đại gia, chủ nghĩa xã hội trung gia, chủ nghĩa xã hội sâu mẹ, chủ nghĩa xã hội sâu con, chủ nghĩa xã hội du học, chủ nghĩa xã hội du bộc, chủ nghĩa xã hội nô bộc, chủ nghĩa xã hội tiến sĩ, chủ nghĩa xã hội sổ hưu, chủ nghĩa xã hội còn đảng, chủ nghĩa xã hội còn mình, chủ nghĩa xã hội phong tướng, chủ nghĩa xã hội phong tá, chủ nghĩa xã hội chuyên chính, chủ nghĩa xã hội rửa tiền, chủ nghĩa xã hội đoạt lợi, chủ nghĩa xã hội đoạt quyền, chủ nghĩa xã hội độc quyền, chủ nghĩa xã hội độc đoán, chủ nghĩa xã hội phát-xít, chủ nghĩa xã hội khủng bố, chủ nghĩa xã hội sợ hãi, chủ nghĩa xã hội bắt bớ, chủ nghĩa xã hội bỏ tù, chủ nghĩa xã hội bịt miệng, chủ nghĩa xã hội bịt mắt, chủ nghĩa xã hội bịt tai, chủ nghĩa xã hội bịt mũi, chủ nghĩa xã hội tẩy não, chủ nghĩa xã hội mị dân, chủ nghĩa xã hội hèn nhát, nghĩa xã hội hành hung, chủ nghĩa xã hội áp bức, chủ nghĩa xã hội nô lệ, chủ nghĩa xã hội toàn dân, chủ nghĩa xã hội sở hữu, chủ nghĩa xã hội lộng quyền, chủ nghĩa xã hội trao quyền, chủ nghĩa xã hội quản lý, chủ nghĩa xã hội cưỡng chế, chủ nghĩa xã hội đất đai, chủ nghĩa xã hội dân oan, chủ chủ nghĩa xã hội trấn áp, chủ nghĩa xã hội khiếu kiện, chủ nghĩa xã hội đàn áp, chủ nghĩa xã hội thu hồi, chủ nghĩa xã hội tài sản, chủ nghĩa xã hội bộ luật, chủ nghĩa xã hội rừng rú, chủ nghĩa xã hội côn an, chủ nghĩa xã hội côn đồ, chủ nghĩa xã hội vu khống, chủ nghĩa xã hội bôi nhọ, chủ nghĩa xã hội thù địch, chủ nghĩa xã hội dã man, chủ nghĩa xã hội ăn lông, chủ nghĩa xã hội ở lổ, chủ nghĩa xã hội tà quyền, chủ nghĩa xã hội tà đạo, chủ nghĩa xã hội thờ bác, chủ nghĩa xã hội sư vẹm, chủ nghĩa xã hội xây chùa, chủ nghĩa xã hội thu lợi, chủ nghĩa xã hội quản thúc, chủ nghĩa xã hội trưng thu, chủ nghĩa xã hội chính sách, chủ nghĩa xã hội định hướng, chủ nghĩa xã hội dư luận, chủ nghĩa xã hội dư lợn, chủ nghĩa xã hội bán dân, chủ nghĩa xã hội hiếp dân, chủ nghĩa xã hội giết dân, chủ nghĩa xã hội xuống cấp, chủ nghĩa xã hội phá sản, chủ nghĩa xã hội tụt hậu, chủ nghĩa xã hội đấu tranh, chủ nghĩa xã hội giành giật, chủ nghĩa xã hội than oán, chủ nghĩa xã hội mặc kệ, chủ nghĩa xã hội dốt nát, chủ nghĩa xã hội nghèo nàn, chủ nghĩa xã hội dân đen, chủ nghĩa xã hội bạc nhược, chủ nghĩa xã hội bạo lực, chủ nghĩa xã hội thờ ơ, chủ nghĩa xã hội câm nín, chủ nghĩa xã hội ăn nhậu, chủ nghĩa xã hội ăn chơi, chủ nghĩa xã hội vô cảm, chủ nghĩa xã hội đua đòi, chủ nghĩa xã hội lừa đão, chủ nghĩa xã hội ích kỷ, chủ nghĩa xã hội lệ thuộc, chủ nghĩa xã hội hàng dõm, chủ nghĩa xã hội hàng giả, chủ nghĩa xã hội đầu độc, chủ nghĩa xã hội sáu sao, chủ nghĩa xã hội đa phương, chủ nghĩa xã hội song phương, chủ nghĩa xã hội Hán hóa, chủ nghĩa xã hội nô lệ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét